ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní památky

PP Pecka

  

Kategorie ZCHÚ: Přírodní památka

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP

Katastrální území: Bubeneč (Praha 6)

Rozloha: 1,20 ha

Pecka tabule mapa Pecka tabule letec. snímek_04

Důvod ochrany: Významný geologický profil dokumentující vývoj klasické pražské prvohorní pánve v ordoviku. Pomístně ostrůvky teplomilné vegetace a hojná fauna bezobratlých.

Ve skalním profilu odkrytém před lety při stavbě železniční vlečky do „Císařského mlýna“ (směrem k železničnímu nádraží Praha – Bubeneč) je zachycen geologický profil spodní části dobrotivského souvrství. Pahorek Pecka odolal  vltavské erozi, neboť jím probíhá pruh skaleckých křemenců.  Uvnitř skaleckých křemenců  je pouze na lokalitě Pecka vyvinutá více než 10 m mocná vrstva břidlic, která v této části pánve dokumentuje místní prohloubení dna  doložené přerušením usazování písků a jílů.

Pomístně se vyskytují teplomilné bylinné druhy, např. chlupáček chocholičnatý (Pilosella cymosa).

V minulosti byl skalnatý pahorek osázen akáty a náhorní plošina šeříkem, jejichž takřka souvislý porost většinu teplomilné flóry zahubil. V nedávné době byly akáty odstraněny, šeřík redukován, částečně dosazen dub a jsou vytvářeny podmínky pro postupný návrat teplomilné vegetace.

V území jsou částečně ponechány uschlé stromy, které osidlují především teplomilné druhy hmyzu.

 

Svahy s vrstvami písků a břidlic jsou nestabilní. Vstupovat do území je NEBEZPEČNÉ !

Prosíme, chovejte se k přírodě ohleduplně!

 Pecka tabule chlupáček chocholičnatý (foto: Vávra)  Pecka tabule profil (foto: J. Vávra)
Chlupáček chocholičnatý
(Pilosella cymosa)
Skalní profil směrem
od nádraží Praha - Bubeneč

foto: J. Vávra

 

 

 


 

 

Tisk 6.11.2006 | Petr Slavík | Přečteno: 17258 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru