ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní památky

PP Letenský profil

Kategorie ZCHÚ: Přírodní památka

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP

Katastrální území: Malá Strana (Praha 1), Holešovice (Praha 7)

Rozloha: 0,44 ha

Letenský profil tabule mapa Letenský profil tabule letec. snímek_04

Důvod ochrany: Geologický profil, stratotyp oblastní litostratigrafické jednotky – letenského souvrství (ordovik). V době odkryvu významné naleziště zkamenělin.

Přírodní památka Letenský profil je složena ze dvou lokalit a rozkládá se v západní části území Letenských svahů: jedna část se nachází pod Hanavským pavilonem, druhá část pak tvoří pruh podle Chotkovy ulice v uličce od Bruskou na Malé Straně. Okolo celé přírodní památky je ochranné pásmo v šířce 50m. V terénu je přírodní památka  vyznačena červenými hraničními pruhy a tabulemi se státním znakem. Je to území, které je chráněno především z důvodů ochrany letenského souvrství českého ordoviku (prvohor) a bylo známé již Joachimu Barrandovi (v roce 1860), který odtud popisuje řadu nálezů zkamenělin. Po něm zde zkoumali zdejší geologické vrstvy další badatelé  jako byl Vlček, Frič, Kettner, Prantl, Kříž a další.

Území je známé především svými nálezy trilobitů Deanapsis goldfussi, Dalmanitina socialis, Ecoptochile clavigera,  ramenonožce Mesodalmanella flava  a  Articulata sp.

V území najdeme vrstvy drobových břidlic a křemenců až křemitých pískovců, jednotlivé vrstvy jsou 6-12 m silné. Vedle nich jsou zde vrstvy šedočerných jílovitých slídnatých břidlic, ty jsou až 90 cm silné a elipsoidní konkrece pelokarbonátu, což je vápenec s příměsí prachu a jemného písku.

Na skalních výchozech přetrvávají nenáročná rostlinná společenstva skalních stepí. V současnosti je v území postupně omezován nepůvodní a nevhodný trnovník akát a zásahy vedou k preferování přirozené dřevinné skladby  respektující toto stanoviště.

Prosíme, chovejte se k přírodě ohleduplně !

 Letná tabule trilobit  Letná tabule hlavonožec  Letná tabule svízel škardolistý

 Trilobit

 Hlavonožec

 Trýzel škardolistý
(Erysimum crepidifolium)
foto: J Vávra

Letná tabule občanská plovárna 1880


 

 

Tisk 7.11.2006 | Petr Slavík | Přečteno: 19627 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru