ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP

2010 - Mezinárodní rok biodiverzity

2010 - Mezinárodní rok biodiverzity, logo


Rok 2010 vyhlásilo OSN Mezinárodním rokem biodiverzity. Pojmem biodiverzita rozumíme rozmanitost jednotlivých druhů rostlin a živočichů, které jsou součástí přírodního i kulturního prostředí. V České republice, stejně tak jako v řadě dalších států, budou po celý rok probíhat informační a osvětové akce - pod heslem „Mezinárodní rok biodiverzity – pro pestrou přírodu, pro budoucnost“ - které chtějí upozornit na ubývání počtu druhů organizmů na Zemi.


Pro konkretizaci a přiblížení tématu ochrany biologické rozmanitosti a cílů Roku biodiverzity je pro každý měsíc vybrán jeden živočišný a rostlinný druh, vázaný na určitý biotop. Druhy pro měsíc leden - rys ostrovid a hřib královský - jsou vázané na les. Druhy pro měsíc únor – rašeliníky a střevlík Ménétriésův - jsou vázané na rašeliniště. Pro měsíc březen byly vybrány dva živočišné druhy vázané na vodní toky – rak říční a losos. Pro měsíc duben byly vybrány dva druhy vázané na městské prostředí rorýs obecný a malolistá i velkolistá lípa. Pro měsíc květen byly vybrány dva druhy vázané na sady a zahrady užovka stromová a oskeruše. Pro měsíc červen byly vybrány dva druhy vázané na zemědělskou krajinu – koukol polní a skřivan polní, pro měsíc červenec dva druhy vázané na stepi Kavyl Ivanův a sysel obecný, pro měsíc srpen dva druhy vázané na louky a pastviny – modrásek očkovaný a vstavač trojzubý. Pro měsíc září byly vybrány dva druhy vázané na jeskyně a skály netopýr pestrý a kruhatka Matthioliho, pro měsíc říjen pak dva druhy vázané na lužní lesy – jilm vaz a mravenec lužní a pro měsíc listopad dva druhy vázané na rybníky – potápka černokrká a puchýřka útlávíce na stránkách MŽP

 rys ostrovid - živočišný druh vybraný pro měsíc leden (Foto: MŽP)
rys ostrovid - živočišný druh vybraný pro měsíc leden (Foto: MŽP)

AKTUÁLNĚ:

  • Pro měsíc prosinec byly vybrány dva druhy vázané na hory – datlík tříprstý a hořec tolitovitý.

 

webové stránky a vybrané články k tématu:

 

Tisk 25.1.2010 | Jiří Stach | Přečteno: 33035 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru