ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní památky

PP Xaverovský háj

Kategorie ZCHÚ: Přírodní památka

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 1/1982 Sb. NVP

Katastrální území: Běchovice, Dolní Počernice (Praha 9)

Rozloha: 97,23 ha

xaverovský háj - ortofotomapa 2003

Plán péče schválen: 27.9.1999

Fotodokumentace: 

Charakteristika území: 
Hlavním motivem vyhlášení je ochrana dubového lesa v několika typech (lipová doubrava, biková doubrava a bezolencová doubrava) s význačnými starými stromy. Geologickým podkladem jsou ordovické jílovité a písčité břidlice. Vedle dubu letního, zimního a červeného se zde vyskytuje habr, jasan ztepilý a americký, javory klen, mléč a babyka, borovice lesní a černá, smrk ztepilý, topol osika, bříza, lípa malolistá.

Z motýlů je zajímavý výskyt lišaje borového, z brouků např. střevlíci zahradní, hajní a svraštělý, z nosatcovitých pak druhy Lasiorhynchites cavifrons, Attelabus nitens. Vyskytuje se zde řada druhů lovné zvěře, např. bažant obecný, zajíc polní, srnec obecný, liška obecná, kuna lesní, lasice kolčava a hranostaj. Hojný je i ježek (západní i východní), rejsek obecný, myšice křovinná, v dutinách stromů nacházejí své letní úkryty netopýři. Z ptáků se vyskytuje žluna zelená, strakapoud velký, pěnice černohlavá a slavíková, rákosník zpěvný, sedmihlásek hajní, sýkory koňadra a modřinka. Z dravých ptáků hnízdí zde káně lesní a poštolka obecná, pozorován zde byl i krahujec.

Ochranné pásmo ze zákona je do 50 m od hranic chráněného území. Přírodní památka je součástí přírodního parku Klánovice-Čihadla.
 

Přehled dosavadní péče: 
 

Zajímavosti: 

Tisk 18.10.2004 | | Přečteno: 17238 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru