ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní památky

PP Ládví

Kategorie ZCHÚ:  Přírodní památka

Zřizovací předpis:  Vyhláška č. 3/1982 Sb. NVP

Důvod ochrany: Jedna z nejlépe dochovaných ukázek činnosti příboje druhohorního moře na území našeho státu.

Katastrální území:  Ďáblice (Praha 8)

Rozloha:  0,66 ha

přírodní památka - ládví

 ládví - ortofotomapa 2003

Plán péče schválen:  4.4.2000

Fotodokumentace: 

Charakteristika území:
Přírodní památka Ládví se nachází v severním svahu vrchu Ládví, který je tvořen odolnými protorezoickými horninami – buližníky. Vrch Ládví tvořil v době druhohor před asi 98 miliony let ostrov, o který se tříštil příboj moře, které se v té době rozlévalo až do oblasti Krkonoš. Příboj byl tak silný, že v tvrdých buližnících vyhlodal několik „kapes“, kde se usazovaly opracované valouny o velikosti pár centimetrů až několik metrů.
Dvě takové „kapsy“ byly odhaleny těžbou buližníků v největším z místních lomů. Lomy byly založeny ve dvacátých letech 20. století a vytěžený materiál byl používán pro stavební účely a na výrobu štěrku. Zásoby buližníku na vrchu Ládví však nebyly poprvé těženy až ve dvacátém století, první stopy po těžbě totiž pocházejí už z pravěku. Řadu menších lůmků na severní a východní straně vrchu Ládví využívali pravěcí lovci pro výrobu trvanlivých pěstních klínů a dalších nástrojů. Zajímavé také je, že řada tmavých, dobře opracovaných valounů buližníku byla upravena na tzv. prubířské kameny, které ještě donedávna sloužily k posuzování ryzosti zlata v řadě zlatnictví.

Cílem ochrany území je zachování ojedinělého dokladu o činnosti druhohorního moře, které v západní a východní stěně lomu zanechalo dvě příbojové kapsy, vyplněné různě velkými valouny. Pozoruhodná je zejména kapsa v západní stěně, kde kromě řady menších valounků uvázl i hladce opracovaný dvoumetrový balvan. Prostor mezi valouny je vyplněn bělošedým jílem, který vzácně obsahuje mikroskopické fosilie jednobuněčných živočichů – dírkovců, kteří byli součástí mořského planktonu.
Dno lomu v PP Ládví tvoří zastíněný mokřad, zarůstaný vrbami, v podrostu s převahou ostřic, tuřic a sítin. Okolí PP Ládví tvoří smíšený les Ďáblického háje. V jeho podrostu na jaře můžeme obdivovat kvetoucí sasanky - hajní a pryskyřníkovitou, orsej jarní a lechu jarní. Na východním okraji Ďáblického háje leží několik zpola zatopených lůmků, kde se pravidelně vyskytují chránění obojživelníci - čolek velký a čolek obecný.

ládví

Přehled dosavadní péče: 
 

Zajímavosti: 

Tisk 18.10.2004 | | Přečteno: 16641 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru