ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní památky

PP Housle

Kategorie ZCHÚ: Přírodní památka

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 3/1982 Sb. NVP

Katastrální území: Lysolaje (Praha 6)

Rozloha: 3,82 ha

přírodní památka housle - hranice území

housle - ortofotomapa 2003

Plán péče schválen: 31.3.2000

Fotodokumentace: foto srpen 2003

Charakteristika území: 
Úzká, slepá, až 10 m hluboká skalnatá rokle Housle na západním okraji Lysolaj vznikla erozivním působením vody, částečně byla rozšířena bývalým lomem. Je významným geomorfologickým fenoménem.
Rokle tvoří zajímavý geologický profil. Při její horní hraně se nalézají čtvrtohorní spraše, staré několik set tisíc let. Převážná část rokle je vyhloubena do pískovců, usazených před asi 95 miliony let na dně druhohorního moře. Nejlépe jsou usazeniny korycanských vrstev odkryty v samém závěru rokle. V dolní části rokle zasahuje i podložní proterozoické (starohorní) břidlice, staré zhruba miliardu let.

Na spraších při horním okraji rokle se zachovaly drobné fragmenty teplomilných společenstev, převážně jsou však porosty Houslí druhotné a stanovištně nevhodné. Akátiny, vysázené zde na počátku 20. století, jsou dnes postupně odstraňovány a nahrazovány domácími dřevinami.
 

Přehled dosavadní péče: 
 

Zajímavosti: 
V dolní části rokle (v ochraném pásmu přírodní památky) je silný pramen výborné vody, známý jako Zázračná či Lysolajská studánka. Pramen sloužil v minulosti jako zdroj vody pro celé Lysolaje a ještě dnes si k němu chodí mnoho lidí pro vodu. Mariánská kaple nad pramenem byla postavena roku 1863 a spolu se starým sadem nad ní tvoří malebný vstup do rokle.

Lokalita je zajímavá též výskytem vzácnějších druhů hmyzu - mimo jiné několika druhů střevlíků či velkého nočního motýla lišaje lipového.

Tisk 18.10.2004 | | Přečteno: 18426 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru