ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta > Archiv starších zpráv

Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl.m. Prahy na roky 2005 - 2015 (KK EVVO)

Schválený dokument (viz usnesení Rady hl.m. Prahy č. 0121 ze dne 1.2. 2005)
Příprava koncepce proběhla v návaznosti na celostátní koncepční dokumenty v oblasti EVVO a programové prohlášení Rady hl.m. Prahy na léta 2002 – 2006.
Zadavatel: hlavní město Praha v přenesené působnosti zastoupené Odborem městské zeleně MHMP.
Zpracovatelé: tým REC ČR a CpKP střední Čechy v úzké spolupráci s Řídícím výborem projektu a za aktivní účasti laické i odborné veřejnosti.
V rámci projektu proběhla řada kulatých stolů, seminářů  a dalších doprovodných akcí a aktivit zaměřených na co nejširší zapojení veřejnosti do přípravy dokumentu. Hlavní výstup projektu – „Krajská koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl.m. Prahy“ – byl v listopadu 2004 předložen výboru životního prostředí Zastupitelstva HMP a tento předloženou koncepci projednal a doporučil ji Radě HMP ke schválení. Rada HMP koncepci schválila svým usnesením č. 0121 ze dne 1.2. 2005. Koncepce by se měla následně stát základním strategickým dokumentem v této oblasti do r. 2015. V návaznosti na uvedené usnesení byl zpracován a Radou HMP schválen Akční plán EVVO pro hl.m. Prahu na rok 2007 (viz usnesením Rady HMP č. 1322 ze dne 29. 8. 2006) a zpracován Akční plán KK EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2008. Aktuálním dokumentem je Akční plán Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2009 - 2010.

Kontakt (útvar, organizace) pro podrobnější informace:
- Magistrát hl. m. Prahy, odbor ochrany prostředí, koordinátor EVVO v hlm. Praze, Mgr. Petr Holý (petr.holy@cityofprague.cz)
- Centrum pro komunitní práci - CpKP, pobočka střední Čechy (zpracovatel dokumentu), informace na stránkách organizace (http://www.cpkp.cz) v rubrice Ekoprogram pod odkazem Zpracování koncepce EVVO hlavního města Prahy.
Aktualizace popisu: k březnu. 2009

 

Tisk 21.2.2007 | Markéta Šišková | Přečteno: 127505 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru