ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Památné stromy > Za památnými stromy Prahy

Trasa č.5 - Památné stromy a vycházkové okruhy v okolí Kolovrat a Nedvězí

[ Charakter trasy, délka, zhodnocení I Podrobný popis trasy I  Památné stromy na trase I Zajímavosti na trase I Fotogalerie I Zpět na úvodní stránku aplikace I Popis trasy v PDF formátu /A4 skládačka/ ]


Charakter trasy, délka, zhodnocení:

Rovinatá trasa stranou ruchu velkoměsta vás provede po vesničkách, nyní městských částech, na jihovýchodním okraji Prahy.

Délka trasy:
Celá trasa, tak jak je popsána je dlouhá do 6 km, ale lze ji značně prodloužit o procházku po vycházkových okruzích.
Zajímavou nabídkou je cesta po proudu Říčanského potoku, která vede okolo Prknovky dojdete po ní do Uhříněvsi, kde roste několik památných stromů.
Z centra Kolovrat na okraj Uhříněvsi ujdete velice příjemnou cestou zhruba 2,2 km.

Zhodnocení trasy:
Pohodlná trasa, vhodná i pro jízdu na kole. Relativní nepříjemnost může představovat cesta po silnici z Nedvězí do Kolovrat. Jde však o klidnější komunikaci. Nebezpečí pak představuje kolmé překonání ulice Přátelství, kde bohužel není vyznačen ani přechod pro chodce. Vše vám pak jistě vynahradí procházka nebo projížďka po kolovratských okruzích.

 

Pěší Cyklo Bezbariérovost
(kočárky, senioři)
Počet stromů:
skupiny/jedinci

Možné
- Chůze po silnici s malým provozem.

Vhodné

Možné
- Chůze po silnici s malým provozem.

4 / 4


Podrobný popis trasy:

Začátek trasy:

Začít trasu můžete v Nedvězí, na zastávce autobusu číslo 267, který sem jezdí od stanice metra Háje. Vystoupit můžete buď ve stanici Pánkova nebo až na konečné. Vhodnější je první varianta.

Průběh trasy:

   
 0 km

Zastávka Pánkova
Těsně na začátku m. č. Nedvězí vystoupíte a pokračujte ve směru jízdy po ulici Pánkově směrem na Křenice.

 0,4 km
ul. K Radhošti
Sejdete ulicí Pánkovou směrem k rozcestí tenisovému areálu, kam vede ulice K Radhošti. Zde v těsném sousedství rostou tři památné stromy.
 0,5 km
Směrem k tenisovému areálu dojdete k památné lípě, pokračováním po ulici Pánkově dojdete ke dvěma památným dubům, rostou asi 50 metrů od sebe. Po prohlídce stromů můžete dojít zpět k zastávce, kde jste vystoupili z autobusu a pokračovat dále ulicí Málkovskou směrem na Říčany. Do ul. Málkovské můžete dojít též skrz zástavbu Nedvězí ulicemi Hájová a Rokytná.
 2,5 km
ul. Přátelství
Z Nedvězí vyjdete ul. Málkovskou, která vás dovede k rušné ul. Přátelství, což je spojka mezi Prahou Uhříněvsí a Říčany, zde na chvilku opustíte území metropole. Před vámi je asi nejnepříjemnější místo na trase, protože musíte kolmo přejít přes rušnou komunikaci Přátelství. Na opačné straně je po levé straně rozsáhlý komerční areál. Podél něj vede ve vašem směru cesta, z které záhy klesá pěšinka dolů k poli. Zde se poprvé setkáte s trasami tzv. Vycházkových okruhů v Kolovratech.
 2,7 km
Polní cesta
Vpravo, kolmo od haly vede do pole pohodlná polní cesta lemovaná nově vysázenými stromy, vyjděte po ní směrem na Kolovraty.
3,9 km

Hřbitov
Polní cesta končí u hřbitova v Kolovratech.

4,4 km
Most přes železniční trať
za mostem odbočte vpravo a následně vlevo do ul. Nad Dvorem, která vás dovede na hlavní Mírovou.
4,7 km

Kostel sv. Ondřeje
Po pravé straně ul. Mírové stojí kostel sv. Ondřeje. Přímo naproti kostelu je ulice Do Lipan, po které dojdete k dalšímu památnému stromu.

5,2 km
Památný strom
U domu číslo 9/18 v ulici Do Lipan roste památný dub letní.

Zakončení trasy:


V tomto okamžiku máte několik možností, jak pokračovat dále, protože jste v Kolovratech, kolem kterých vede bohatá síť vycházkových okruhů.


Památné stromy na trase:

Číslo za označením stromu uvádí identifikační číslo OOP MHMP.

   
Lípa srdčitá v Nedvězí,
Tilia cosdata - 076
Strom je chráněn od roku 2006, je vysoký 27 metrů a má obvod kmene 575 cm.
Mohutný strom roste nedaleko toku říčky Rokytky a je výrazným krajinným prvkem.
Dub letní V Nedvězí,
Quercus robur - 013
Strom je chráněn od roku 1998, je vysoký 22 metrů a má obvod kmene 348 cm.
Velice pěkný strom, starý přibližně 150 let roste na pravé straně komunikace na okraji pole.
Dub letní pod zemědělskou usedlostí,
Quercus robur - 066
Strom je chráněn od roku 2003, je vysoký 23 metrů a má obvod kmene 369 cm.
Strom roste na opačné straně komunikace, než strom 013, naleznete jej těsně u oplocení zemědělské usedlosti. Do stromu udeřil blesk a toto poškození je doposud patrné.
Dub letní v Kolovratech¸
Quercus robur - 089
Strom je chráněn od roku 2010, je vysoký 30 metrů a má obvod kmene 341 cm.
Strom sice roste na soukromém pozemku, ale od ulice je dobře vidět.


Zajímavosti na trase:

 Vycházkové okruhy Kolovraty
 foto

V okolí m. č. Kolovraty bylo vybudováno na devět vycházkových okruhů s celkovou délkou okolo 25 km. Všechny cesty mají sice přírodní, ale velice kvalitní povrch a jsou lemovány nově vysázenými stromy. Na křižovatkách cest jsou umístěny informační tabule s mapami, cestou potkáte i lavičky a odpočívadla. Směry cest jsou vyznačeny barevně odlišenými šipkami s jmény okruhů a tras.

 Socha sv. Donáta
 foto

Socha stojí na malém návrší uprostřed skupiny starých lip a tvoří společně výraznou krajinnou dominantu. Sochu nechala v roce 1765 vybudovat na svém panství Marie Terezie Savojská. Od roku 2001 je socha prohlášena za státem chráněnou kulturní památku.
Svatý Donát byl biskupem v italském Arezzu, zemřel v roce 360, je patronem rolníků a mezi jeho atributy patří bleskem zapálený strom, nůž, sekera a další.

 Kostel sv. Ondřeje
 foto

Současný kostel stojí na místě dřívější svatyně, která vznikla pravděpodobně před rokem 1250. Kostel je doložen společně s farou od roku 1352. Kostel byl barokně přestavěn v roce 1767, kdy byla zbourána cenná kaple, západní zvonice a severní věž. Nová věž byla postavena na místě původního gotického kněžiště a došlo tak k otočení lodě o devadesát stupňů. Jedná se o jediný kostel v Praze zasvěcený tomuto světci.

Prknovka
 foto

Skautský areál nabízí víkendovou či celotýdenní základnu pro děti a mládež.


Tisk 9.3.2012 | Jiří Stach | Přečteno: 19184 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru