ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Odpady v Praze - informace pro firmy

Dokumenty ke stažení - odd. integrovaného povolování a odpadového hospodářství

 

Náležitosti žádosti k nakládání s nebezpečnými odpady původce dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech

Pozn.:
V souvislosti s novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů si Vás dovolujeme upozornit, že souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle ustanovení § 16 odst. 3 výše uvedeného zákona se od 1. 10. 2013 nadále nevztahuje na shromažďování nebezpečného odpadu v místě jeho vzniku a na přepravu nebezpečného odpadu.


Náležitosti žádosti k provozování zařízení (souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů)


Náležitosti žádosti k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování nebo soustřeďování odpadů pro původce odpadů


Náležitosti žádosti k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů pro provozovatele zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů


Hlášení údajů o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů (příloha č. 24 vyhlášky č. 383/2001 Sb.)
Pozn.:
Hlášení je možné vyplnit na webových stránkách Ministerstva životního prostředí a zaslat přímo na příslušné ORP (http://priloha24.mzp.cz/).


Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR (příloha č. 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb.)
Pozn.:
S účinnosti od 1. října 2014 dojde ke změně vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů (ELPNO) v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP).


Další ohlašovací povinnosti

Zákonem č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí je dána povinnost hlásit údaje z průběžné evidence prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).

Co je ISPOP a kdo jej provozuje

Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP), umožňuje zpracování a příjem vybraných hlášení (ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy. Zřizovatelem ISPOP a věcným garantem obsahu formulářů, tzn. ohlašovacích povinností, je Ministerstvo životního prostředí, systém vyvíjí a dodává společnost Telefónica Czech Republic, a.s., technický provoz a podobu aplikace ISPOP zajišťuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí.
Veškeré další údaje, tzn. informace o ohlašovacích povinnostech, podmínkách registrace do systému ISPOP i podmínkách podání ročního hlášení naleznete na:
https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/cenia-project/uvod.html

Tisk 4.12.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 54963 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru