PRAHA životní prostředí 2005       PRAGUE Environment 2005    (.pdf)

 

SEZNAM PUBLIKACÍ
LIST OF PUBLICATIONS

 

AUTOŘI
AUTHORS

 

ÚVODNÍ SLOVO
INTRODUCTION WORD

úvod

ÚVOD
INTRODUCTION

obecné

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PŘÍČINY ZMĚN ŽP A OVLIVŇUJÍCÍ FAKTORY
GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES AND FACTORS OF ENVIRONMENTAL CHANGES

ovzduší

OVZDUŠÍ
AIR

voda

VODA
WATER

krajina

KRAJINA
LANDSCAPE

odpady

ODPADY
WASTE

hluk

HLUK
NOISE

zdraví

ZDRAVÍ
HEALTH

dodatky

DODATKY
APPENDICES

 

ZKRATKY
ABBREVIATIONS