ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Informační systém o ŽP > Indikátory udržitelného rozvoje

Indikátory udržitelného rozvoje hl. m. Prahy - Příroda, krajina, zeleň

Název indikátoru Jednotka Hodnota
Rok
2001-2004
Hodnota
Rok
2005-2009
Hodnota Rok
2010
Hodnota Rok
2011
Hodnota Rok
2012
Zdroj Poznámka
Rozloha chráněných území jako podíl na celkové rozloze %

MHMP, ÚRM, IMIP

Společný evropský indikátor B9 přírodní parky – rozloha včetně uvnitř ležících zvláště chráněných území

- zvláště chráněná území

4,3

4,4

4,4 4,4 4,4

- přírodní parky

19,7

19,7

19,9 19,9 19,9
Tisk 31.1.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 27251 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru