ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Lesy

Lesy na území hl.m. Prahy

cibulka

Všechny lesy na území hl. m. Prahy jsou zařazeny do kategorie lesů zvláštního určení jako lesy příměstské a se zvýšenou rekreační funkcí. V rámci tvorby územního plánu jsou lesy jednou z nejvíce respektovaných a chráněných kategorií zeleně.

Výměra lesů na území Prahy vzrostla za posledních sto let téměř o třetinu. V současné době zaujímají lesní porosty přibližně 10% z celkové rozlohy města (k 31.12. 2012 jde o 5122 ha lesních pozemků, z toho cca 2 696 ha v majetku hl. m. Prahy, cca 1 586 ha v majetku státu  a cca 840 ha v majetku fyzických a právnických osob).

Charakter nově zalesňovaných ploch se v průběhu let měnil s tím, jak se měnily důvody zalesňování: od zamezení eroze, přes snahy o zvýšení krásy pražského okolí a zpříjemnění pobytu obyvatel v přírodě, až po cílevědomé zakládání lesoparků jako míst pro krátkodobou rekreaci obyvatel nově vznikajících sídlišť. 

!!!! Upozornění, aktuality, naše tipy:

-

 

Lesní plochy na území hl.m. Prahy - orientační mapka:

lesy na území hl.m. Prahy, orientační mapa

Mezi největší a nejčastěji navštěvované lesní komplexy patří:

 

Turisticky i z přírodovědného hlediska jsou zajímavé a cenné i další lokality v Praze (pražské lesy a lesíky). Na levém břehu Vltavy např. Divoká Šárka, Tichá Šárka, Kozí hřbety, Les Hlásek, Prokopské a Dalejské údolí, Lesy na Cibulce, na pravém břehu Vltavy např. Milíčovský les, Draháňské a Bohnické údolí, Les Smetanka a Tábor, Bohdalec a Tyršův vrch, Les Kamýk, Les Lehovec a Čihadla, Lesy v Hodkovičkách.PÉČE O LESY V MAJETKU HL. M. PRAHY

Hlavní město Praha zajišťuje údržbu a péči o lesní pozemky v majetku obce o výměře téměř 2 700 ha prostřednictvím Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství (do 30.6. 2013 název Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP) (Oddělení péče o zeleň) . Péče o lesy se řídí lesním zákonem a lesním hospodářským plánem, který se zpracovává vždy na desetileté období. V lednu 2004 začal platit nový LHP na období 2004-2013. Lesní majetek hl. m. Prahy prošel certifikací, a to jak systémem PEFC (Pan European Forest Certification Council), tak v roce 2007 a následně v roce 2012 a nově v roce 2017 i systémem FSC® (Forest Stewardship Council®).

 certifikát FSC (Forest Stewardship Council), anotační, v.52017  lesní majetek hl.m.Prahy prošel certifikací, a to jak systémem PEFC (Pan European Forest Certification Council), tak i systémem FSC (Forest Stewardship Council)

KONTAKT:
Ing. Frantík, tel. 236 00 5804, e-mail: Dan.Frantik@praha.eu
RNDr. Nohejl, tel. 236 00 5821, e-mail: Jiri.Nohejl@praha.eu
Ing. Čížek, tel. 23600 5811, e-mail: Martin.Cizek@praha.eu
Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP - Jungmannova 35/29, 110 00  Praha 1 

Tisk 29.5.2017 | Jiří Stach | Přečteno: 219565 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru