ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Odpady v Praze - informace pro občany > Novinky a pilotní projekty

Objednávkový odvoz odpadu do sběrného dvora

Na území hl.m.Prahy probíhá objednávkový svoz odpadu od občanů hl. m. Prahy. Jedná se o nadstandardní placenou službu, která je na základě značného zájmu rozšířena a pokračuje.
 

Mercedes - svoz odpadu na SD (PS a.s.)


Odvoz je možno si objednat u níže uvedených provozovatelů sběrných dvorů hl.m.Prahy.
Odvézt je možné veškerý odpad, který lze odevzdat v jakémkoliv sběrném dvoře hlavního města Prahy. Cena je stanovena za naložení (rozhoduje množství odpadu) a za ujeté kilometry. Odevzdání odpadu ve sběrném dvoře je pro fyzické osoby trvale hlášené na území hl. m. Prahy zdarma. Výjimku tvoří pouze pneumatiky (25,- Kč za kus) a  stavební suť (nad 1 m3 je zpoplatněna).


Sběrné dvory hl.m.Prahy – provozovatel Pražské služby, a.s.:

Sběrný dvůr  Kontakt
SD Puchmajerova, Praha 5 tel. 251 61 23 43  
SD Klikatá 1238/90c, Praha 5  tel. 731 66 35 82 
SD Proboštská 1, Praha 6  tel. 284 09 84 75 
SD Pod Šancemi 444/1, Praha 9  tel. 284 09 85 81 
SD Zakrytá, Praha 4  tel. 272 76 40 58 
SD Teplárenská 5, Praha 14 tel. 272 70 09 52
SD Za zastávkou 3, Praha 15  tel. 733 16 48 10
SD Bečovská 393, Praha 22 tel. 731 12 29 05


Položka  Cena (bez DPH 19%)
 naložení 1 m3  100 - 200 Kč
 cena za 1 km  16 - 20 Kč


Svoz je prováděn na základě písemné objednávky zaslané faxem, emailem, poštou nebo osobně objednané na sběrném dvoru. Pražské služby, a. s. dohodnou s objednatelem vhodný termín odvozu. Naložit je možno maximálně 12 m3 nebo 3.000 kg odpadu.


Více informací lze obdržet na těchto kontaktech:
 tel. 284 09 14 72
 tel. 284 09 84 76 
 na faxovém čísle: 257 21 09 77
 na e-mailu: podivinskaa@psas.cz 
Sběrný dvůr hl.m.Prahy – provozovatel Ipodec – čisté město, a.s.:

Sběrný dvůr  Kontakt
 SD Voctářova, Praha 8 tel. 266 00 72 99 

Položka  Cena (bez DPH 19%)
 naložení 1 m3  100 Kč
 cena za 1 km  16 Kč


Svoz je prováděn na základě telefonické objednávky, faxem (286 58 34 80) nebo osobně objednané na sběrném dvoru. Ipodec – čisté město, a. s. dohodne s objednatelem vhodný termín odvozu. Případně lze objednávku provést na e-mailové adrese josef.malecek@ipodec.cz.
Sběrný dvůr hl.m.Prahy – provozovatel Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s.:

Sběrný dvůr  Kontakt
 SD Perucká 2542/10, Praha 2 tel. 236 04 00 00 

Položka  Cena (bez DPH 19%)
 naložení 1 m3  200 Kč
 cena za 1 km  20 Kč


Svoz je prováděn na základě telefonické objednávky na sběrném dvoru. Komwag, podnik čistoty a údržby města, a. s. dohodne s objednatelem vhodný termín odvozu. Případně lze objednávku provést u pí.Miňovské na tel. 236 04 00 21, nebo na e-mailové adrese odpady.TV@komwag.cz.

 

Tisk 7.1.2008 | Miloš Cihelka | Přečteno: 121984 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru