ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Přírodní parky

Sada informačních letáků o přírodních parcích hlavního města Prahy je kompletní.

Odbory životního prostředí (OŽP) a rozvoje veřejného prostoru (RVP) Magistrátu hl. m. Prahy (do r.2012 společně Odbor ochrany prostředí) vydávají propagační materiály věnované mj. jednotlivým prvkům chráněné přírody hlavního města. Jejich součástí jsou také letáky o přírodních parcích hlavního města Prahy.

První sada 6 letáků byla vydána v dubnu 2010 a obsahuje informace o 5 přírodních parcích - Botič - Milíčov, Hostivař - Záběhlice, Modřanská rokle - Cholupice, Prokopské a Dalejské údolí a Radotínsko-Chuchelský háj a dále úvodní leták.
Následná sada letáků o zbývajících 7 přírodních parcích (Drahaň - Troja, Klánovice - Čihadla, Košíře - Motol, Rokytka, Smetanka, Šárka - Lysolaje, Říčanka) byla vydána v červenci 2010.

Tyto letáky jsou v současnosti dostupné v tištěné formě v Informačním centru MHMP, Mariánské náměstí 2 a Informačním centru o územním rozvoji HMP, Jungmannova 29, v elekronické verzi pak na této stránce jako součást  rubriky Příroda, krajina, zeleň webových ENVIS  na adrese envis.praha-mesto.cz/priroda v části Přírodní parky ve formátu PDF i v hypertextové podobě.
V průběhu května a srpna 2010 proběhla dále distribuce vydaných letáků na vybrané MČ (na úřady těchto MČ), na jejichž území dané přírodní parky leží, resp. jsou v blízkém okolí, následně proběhla průběžná distribuce v rámci různých informačních a osvětových akcí pořádaných RVP MHMP, SEV Lesů HMP i dalšími organizacemi.
Další distribuce probíhala v průběhu roku 2012 po prvním dotisku v prosinci 2011. Infomateriály byly nově k dispozici také v informačních střediscích Pražské informační služby

V prosinci 2012 byl realizován nový dotisk všech 13 připravených infomateriálů. Materiály jsou k dispozici na všech uvedených distribučních místech, distribuce bude pokračovat v průběhu roku 2013 i v rámci akcí pořádaných RVP MHMP a OŽP MHMP.

 

[ Úvodní leták | Botič - Milíčov | Hostivař - Záběhlice | Modřanská rokle - Cholupice I Prokopské a Dalejské údolí I Radotínsko-Chuchelský háj ]

[ Drahaň - Troja | Klánovice - Čihadla | Košíře - Motol | Rokytka | Smetanka | Šárka - Lysolaje | Říčanka ]

 

informační leták Přírodní parky Prahy - obálka informační leták Přírodní park Botič-Milíčov - obálka informační leták Přírodní park Hostivař-Záběhlice - obálka

informační leták Přírodní park Modřanská rokle - obálka informační leták Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí - obálka informační leták Přírodní park Radotínsko-Chuchelký háj - obálka

informační leták Přírodní park Drahaň-Troja - obálka informační leták Přírodní park Klánovice-Čihadla - obálka informační leták Přírodní park Košíře-Motol - obálka

informační leták Přírodní park Rokytka - obálka informační leták Přírodní park Smetanka - obálka informační leták Přírodní park Šárka-Lysolaje - obálka

informační leták Přírodní park Říčanka - obálka

 

 

 


 

Tisk 6.9.2010 | Jiří Stach | Přečteno: 77150 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru