ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Odpady v Praze - informace pro občany > Novinky a pilotní projekty

E-box lidem usnadní třídění drobných elektrozařízení

 

Hlavní město Praha se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodlo usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač na obecní úřad a zdarma se jej zbavit. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.

Od 19.7.2012, je nádoba E-Box umístěna také na pracovišti MHMP ve 4. patře Škodova paláce (mezi hlavním výtahem a výtahem pater noster). Hlavním přínosem této nádoby je  ekologické a ekonomické řešení sběru vyřazených drobných elektrozařízení, baterií a akumulátorů.
Do sběrné nádoby E-Box můžete odevzdávat veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek, úsporek a osvětlovacího zařízení), např. nefunkční kalkulačky, telefony a jejich příslušenství, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače, fotoaparáty, videokamery a další. Baterie a akumulátory se odkládají do boxu umístěného nad vhozovým otvorem. 

E-Box na sběr vysloužilých malých elektrozařízení

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz.

Tisk 23.7.2012 | Miloš Cihelka | Přečteno: 23262 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru