ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Lesy

4 nové informační brožury o lesích a lesoparcích v Praze

Od listopadu 2012 jsou v distribuci 4 nové informační brožury o lesích a lesoparcích v Praze připravené odborem rozvoje veřejného prostoru MHMP - Klánovický les, les Krejcárek, lesopark Vinice a lesopark Letňany. Celkový počet brožur v této sadě je již 24.

Nové informační brožury v tištěné podobě jsou postupně distribuovány na úřady všech MČ v hl.m. Praze, na jejichž katastru se daný les či lesopark nachází, nebo je v jejich blízkosti. Dále jsou tyto infomateriály veřejnosti k dispozici v prostorech odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP v Jungmannově ulici (4.patro), v informačních střediscích hl.m. Prahy na Mariánském náměstí a v Jungmanově ulici, v informačním centru Pražské informační služby v Rytířské ulici a od poloviny listopadu také v informačním středisku Klubu českých turistů na Fugnerově náměstí. Distribuce probíhá také v rámci informačních akcí k tématu ochrany životního prostředí pořádaných MHMP a organizacemi města (např. v rámci akcí SEV Lesů HMP).

K dispozici jsou také v elektronické podobě na těchto webových strákách hl.m. Prahy ve formátu PDF a html (v přípravě).

Náhledy 4 nových brožur v PDF formátu (vel. do 1 Mbyte):

 č. 21 les Krejcárek  č. 22 Klánovický les  č. 23 lesopark Vinice  č. 24 lesopark Letňany
informační brožura Les Krejcárek, titulka informační brožura Klánovický les, titulka informační brožura Lesopark Vinice, titulka informační brožura Lesopark Letňany, titulkaDalší informace o pražské přírodě:

Tisk 7.11.2012 | Jiří Stach | Přečteno: 34191 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru