PRAHA životní prostředí 2001       PRAGUE Environment 2001    (.pdf)

 

SEZNAM PUBLIKACÍ
LIST OF PUBLICATIONS

 

AUTOŘI
AUTHORS

úvod

ÚVOD
INTRODUCTION

obecné

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA, PŘÍČINY ZMĚN ŽP
GENERAL CHARACTERISTICS, CAUSES OF ENVIRONMENTAL CHANGES

ovzduší

OVZDUŠÍ
AIR

voda

VODA
WATER

krajina

KRAJINA
LANDSCAPE

odpady

ODPADY
WASTE

hluk

HLUK
NOISE

zdraví

ZDRAVÍ
HEALTH

dodatky

DODATKY
APPENDICES

 

ZKRATKY
ABBREVIATIONS