ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní památky

PP Železniční zářez

Kategorie ZCHÚ: Přírodní památka

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP

Katastrální území: Hlubočepy (Praha 5)

Rozloha: 0,55 ha

Železniční zářez tabule mapa Železniční zářez tabule letec snímek_05

Důvod ochrany: Skalní profil ve vápencích mezi vápenci chotečského souvrství (eifel, střední devon) a silurovými břidlicemi s polohami pískovců, jedno z klasických nalezišť zkamenělin.

Profil vznikl při stavbě železniční trati z Prahy do Rudné u Berouna a zastihuje hranici mezi chotečskými vápenci a srbskými břidlicemi. Lokalita je známým nalezištěm devonské fauny a flory již od dob Joachyma Barranda.

Dřevěný most, který trať kříží, je součástí staré stezky spojující plošinu dnešního Barrandova s oblastí starých Hlubočep a Zlíchova. Stezku můžeme pozorovat v zářezu v břidlicích v západní části chráněného území. Tyto srbské břidlice poskytly v době svého odkryvu množství zkamenělin, především vzácných suchozemských rostlin (Protopreridium hostinense aj.).

Fauna zde není nijak pestrá a je omezená na teplomilné druhy měkkýšů a střevlíky.

Současná květena v chráněném území je dvojího druhu: na jílovitých břidlicích se udržují nízké porosty mateřídoušky a kostřavy, vápencové svahy dříve pokrývaly husté porosty trnky, náletového akátu a bezu černého.

Péče o toto chráněné území spočívá v odstranění nepůvodních dřevin, redukci trnky a tak vytvoření prostoru pro návrat teplomilné vegetace typické pro Prokopské údolí.

Prosíme, chovejte se k přírodě ohleduplně!

 Železniční zářez tabule foto (J. Tůma)
Východní stěna skalního zářezu
(foto: J. Tůma)

 

 


 

 

Tisk 1.11.2006 | Petr Slavík | Přečteno: 15282 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru