ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní památky

PP Nad Mlýnem

Kategorie ZCHÚ: Přírodní památka

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 5/1968 Sb. NVP

Katastrální území:  Dejvice, Lysolaje (Praha 6)

Rozloha: 3,91 ha

Nad mlýnem tabule letec. snímek_04 Nad mlýnem tabule mapa

Důvod ochrany: Skalní ostroh s lokalitami skalních stepí a lesostepí s chráněnými druhy rostlin, s významnou faunou bezobratlých živočichů.

Území tvoří skalnatý břidlicový svah nad meandrem Šáreckého potoka, louka prudce se svažující k údolní komunikaci a řada menších ploch se stepními společenstvy v horní části území. Jako velká část Šáreckého údolí i tato lokalita byla zemědělsky využívána po staletí a to především jako louka a pastvina. Je to tedy ukázka takzvané kulturní krajiny, kde spolu s přírodou ovlivňoval složení vegetace svou činností přímo či nepřímo člověk. Proto se zde vytvořila společenstva rostlin do určité míry vázaných na tento způsob údržby.

Skalnaté srázy nad Šáreckým potokem jsou porostlé hlohy (Crataegus sp.) a skalníkem celokrajným (Cotoneaster integerrimus).  Na skalních terasach se vyskytuje kavyl Ivanův (Stipa joanis), na hranici skal a louky je možné nalézt např. kakost krvavý (Geranium sanguineum) apod.

Jde také o hodnotnou zoologickou lokalitu především s významnou faunou bezobratlých živočichů vázaných na stepní biotopy a les. Bohatý je výsky řady chráněných druhů motýlů a reliktních stepních brouků.

Území je pravidelně udržováno, louky podle potřeby koseny a částečně vypásány řízenou pastvou stáda ovcí a koz aby se citlivě napodobila dřívější historická zemědělská údržba krajiny probíhající zde po staletí. Nepůvodní a agresivní dřeviny, zejména světlomilná trnka a trnovník akát, jsou v území postupně redukovány.

Jako v řadě jiných chráněných územích Šárky i hl. m. Prahy jde o přírodní památku nejen z hlediska přírodovědného ale i krajinotvorného, ukázka jak dávná zemědělská činnost člověka pozitivně ovlivňovala krajinu.

Prosíme, chovejte se k přírodě ohleduplně a držte své psi na vodítkách !

 Nad mlýne tabule trýzel škardolistý foto Vávra Nad mlýnem tabule káně lesní Nad mlýnem tabule pastva
Trýzel škalrdolistý (Erysimum crepidifolium) foto: J. Vávra Káně lesní (Buteo buteo) převzato z Atlasu hnízdního rozšíření ptactva Prahy, ilustrace J. Hošek Řízená pastva v lokalitě foto: P. Slavík

 


 


 

 

Tisk 19.12.2006 | Petr Slavík | Přečteno: 21535 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru