ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní památky

PP Dolní Šárka

Kategorie ZCHÚ: Přírodní památka

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 4/1982 Sb. NVP

Katastrální území: Dejvice (Praha 6)

Rozloha: 5,73 ha

Dolní Šárka tabule letec. snímek_04 Dolní Šárka tabule mapa

Důvod ochrany: Přirozené výchozy proterozoických kralupsko – zbraslavských hornin (droby a břidlice) v zaříznutém údolí Šáreckého potoka se společenstvy skal a teplomilné skalní stepi s výskytem chráněných a ohrožených druhů.

Přírodní památku tvoří tři oddělené lokality nazývané podle historických usedlostí v Šáreckém údolí a to Žežulka, Šatovka a Duchoňská.

Historicky byla větší část  Šáreckého údolí odlesněna, většina lesních porostů pochází až z minulého stoletní. Tři lokality chráněného území byly původně součástí luk a pastvin, z nichž se zachovaly jako bezlesí právě skalní výchozy a luční porost na svazích Žežulky. V Dolní Šárce však lze v okolí lokality Duchoňské předpokládat kontinuální výskyt lesa. Původu území odpovídá i současná péče o lokality, která citlivě napodobuje dřívější zemědělské využití, pravidelné kosení a pastvu drobných hospodářských zvířat. Právě díky tomu se v těchto lokalitách zachovaly porosty teplomilných trávníků a fragmenty skalních stepí. Všechny tři lokality jsou také chráněny před zarůstáním křovinami. Území je současně i velmi cennou entomologickou lokalitou s výskytem teplomilných druhů hmyzu. Na lokalitě Žežulka probíhá pravidelně od roku 2000 řízená pastva stáda ovcí a koz aby se co nejvěrněji napodobil historický systém údržby krajiny.

Prosíme, chovejte se k přírodě ohleduplně a držte své psy na vodítkách!

Dalní Šárka tabule Šatovka Dolní Šárka tabule hloh foto Vávra Dolní Šárka tabule pastva Žežulka
 Dolní Šárka, lokalita
"Šatovka"
foto: P. Slavík
 Hloh obecný
(Crataegus laevigata)
foto: J. Vávra
 Dolní Šárka, pastva
na Žežulce,
kozy okusují i trnité keře.
foto P. Slavík

 

 


 


 

 

Tisk 29.11.2006 | Petr Slavík | Přečteno: 20194 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru