ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Pražské studánky

Pražské studánky - U Studní

[ Úvodní stránkaAbecední seznam a rejstřík | Seznam v členění podle městských částí | Mapka ]

Pražské  studánky - U studní

Popis:

„Studánka“ je fakticky výtokem z výše položeného areálu studní. Prostor 80 x 65 cm vymezen na bocích vodorovnými kládami do výše 43 cm. Stejným způsobem zajištěn i odtokový kanálek, ve který „studánka“ plynule přechází. Voda vytéká z betonového žlábku 8 cm hlubokého do nevelké tůňky. V bezprostřední blízkosti několik (částečně zpustlých) studní a vodojemů.

Zajímavosti:
Studánku vybudovala v roce 2003 základní organizací Českého svazu ochránců přírody GEO na základě zakázky Magistrátu hl. m. Prahy.

Pražské studánky - Palisádová, U studní, orientační mapka

Odkaz do dynamické mapy

Městská část Praha-Libuš
Katastrální území:
Libuš.
Upřesnění polohy: Studánka leží v údolíčku severovýchodně od místa, kde se na začátku Modřanské rokle schází asfaltová cesta od zastávka MHD Sídliště Libuš s pokračováním ul. Na Šejdru. Pod areálem školy Meteorologická v sousedství studánky Palisádová.


Zajímavosti v okolí (chráněná území, naučné stezky, cyklistické trasy aj.):

Studánka leží v přírodním parku Modřanská rokle - Cholupice.
V bezprostřední blízkosti studánky leží další studánky – Palisádová, Pod školou, V Liščích děrách (před vybudováním studánek se vztahovalo označení U studní či „V liščích děrách“ na celé toto prameniště). Další studánky pak v Modřanské rokli – nejbližší Ve skále.
Nedaleko se nachází zvláště chráněné území, přírodní památka Modřanská rokle, kterou vede naučná stezka Modřanská rokle.

 

Další informace:

MHMP, Odbor ochrany prostředí, e-mail: oopsek@cityofprague.cz, Tel.: 236004246

Literatura:
Podvolecký František: Podzemní vody a prameny v okolí Prahy - Vodopis čsl. republiky, řada VII, seš. 1, sv. 100 – VÚV, Praha 1934 (str. 36-37) ? – není zřejmé, kterého z velmi blízkých pramenů se informace týkají
Ureš Eduard: Studánky a vývěry vody v obvodu Prahy 4 – rukopis, 1983 ? (str. 5)
Ureš Eduard: Studánky Velké Prahy - Portál č. 32, Praha 1987 (str. 14)
Veger Jaromír: Prameny a vodovodní štoly na území Prahy - VÚV T.G.Masaryka, Praha 1993 (str. 20) ? – není zřejmé, kterého z velmi blízkých pramenů se informace týkají


 

Tisk 8.4.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 32124 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru