ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče > Po Praze podél potoků

Košíkovský potok

TRASA ČÍSLO:

Košíkovský potok - Soutok s Botičem orientační mapka v přípravě

 

Základní údaje | Popis trasy | Další návaznosti | Zajímavosti | Co řekli autoři | Fotogalerie


Popis je aktualizován k září 2009.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Pramen: pramen Košíkovského potoka je skryt pod zemí a poprvé jej spatříte u východního okraje parku u Chodovské tvrze, nedaleko ulice Kunínovi.
Délka toku: 2,44 km.
Velikost povodí: 4,78 km2.

Košíkovský potok byl zařazen v roce 2009, a to díky úpravám, které postupně prodělal v poslední době. Došlo k částečnému odstranění betonových prvků, které byly nahrazeny přírodním kamenem. Byla vybudována jezírka a zrekultivovány nádrže, kterými potok protéká. Procházka podél Košíkovského potoka nabízí malý výlet přírodu na severním okraji Jižního Města.


POPIS TRASY

Začátek pro pěší:

Zastávka Chodovská tvrz autobusů MHD číslo: 170, 197, 203, 213 a 260, které sem směřují od stanice metra Háje a Opatov.

Začátek pro cyklisty:

Začátek této trasy je tejný jako pro pěší. Těsně u autobusové zastávky Chodovská tvrz prochází cyklotrasa A 22.
Trasa je s určitou opatrností sjízdná na horském kole, pouze první úsek může být po deštích rozbahněn. Naopak projížďky Hostivařským lesoparkem jsou cyklisty vyhledávány

 

km MÍSTO ZAJÍMAVOSTI

0

Zastávka Chodovská tvrz

Zastávka se nachází u ulice Ledvinovi a na okraji parčíku, který patří k Chodovské tvrzi. Cesta vede tedy vede parčíkem k tvrzi.

 

0,15

Chodovská tvrz

Projděte parčíkem a vlevo kolem novodobého kostelíka k rozsáhlému parku s hřišti a herními prvky a po okraji vpravo až na jeho východní cíp.

Chodovská tvrz

0,5

Podchod pod ulicí Mírového hnutí

V těchto místech končí park. Chodník se svažuje pod podchod. Vpravo je zmola, kde se poprvé setkáte se samotným Košíkovským potokem, který zde vytéká z mohutné roury.

Za podchodem pokračujete přímo po pěšince, která prohází neupraveným přírodním územím. Půjdete po levém břehu potoka a po své levici budete mít ohradu staveniště.

Postupně minete několik bočních cest, které kolmo křižují pěšinku a vedou např. k provizornímu mostku a dále k sídlišti Jižní Město.
Pokračujte stále po úzké pěšince. Pokud odbočíte k potoku, na některých místech si můžete prohlédnout revitalizační úpravy jeho koryta a okolí.

1,3

Retenční nádrž

Pěšinka ústí na asfaltovou obslužnou komunikaci. Před vámi je retenční nádrž. Zleva se přidává další asfaltová cesta, po které vede cyklotrasa A 41 (směřuje sem od sídliště Spořilov).

Asfaltová komunikace vede vpravo po hrázi, ale vymůžete pokračovat rovně po pěšince podél další vodní plochy. Obě nádrže a jejich okolí prodělaly opravu a úpravu břehů, kterému byl vrácen přírodní ráz.
1,9

Ulice K Horkám

Pěšinka končí u hlavní ulice K Horkám. Po jejím překonání vstoupíte do Hostivařského lesoparku a po lesních pěšinkách dojdete ke zdejšímu zookoutku.

Další sledování toku Košíkovského potoku je sice možné, ale nepřináší nic zajímavého. Cesta se klikatí nejprve mezi zástavbou a následně jde takřka paralelně s výše uvedenou trasou a vynechává tak zookoutek.
2,5

Zookoutek

Zookoutek se nachází mezi ulicemi Mírového hnutí a  K obecním hájovnám. Od něj vede několik zpevněných cest. Jedna vede do podchodu a na sídliště. Vy pokračujte podél oplocení rovně a posléze dolů zpět do údolí k potoku. Pohodlná cesta vás dovede lesem k ulici K Jezeru (po ní vede cykotrasa A 23).

Zookoutek
3,4

Ulice K Jezeru

Konec lesní cesty je kolmo na ulici K Jezeru. Zde může vaše cesta skončit. Další sledování Košíkovského potoka je již jen symbolickou cestou k jeho soutoku s Botičem. Přejdete přes ulici a stále rovně po pravém břehu potoka přejdete po louce až k soutoku, který se nachází v přírodní památce Meandry Botiče.


DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:

Pokud půjdete vlevo po ulici K Jezeru, podejdete most a jste ve staré zástavbě Hostivaři, zde se nabízí například prohlídka Toulcova dvora. Případně můžete nasednout na některý z městských autobusů, které zde mají zastávky.
Jestliže půjdete ulicí K Jezeru vpravo, dojdete ke vstupu do koupaliště na vodní nádrži Hostivař, případně dojdete až ke stanici metra Háje.

Pro cyklisty:

Přímo po ulici K Jezeru vede cyklotrasa A23, spojující Záběhlice a Petrovice.


ZAJÍMAVOSTI

 0,15 km Chodovská tvrz

Chodovská tvrz Původně vodní tvrz pocházející z ranného středověku, postavená zřejmě na přelomu 13. a 14. století s kruhovým půdorysem a průčelní věží (ta byla zbořena). Později byla tvrz přestavěna na zámek. Nyní se využívá jako kulturní a společenské centrum.

 

 1,9 km  Hostivařský lesopark

Rekreační zázemí pro velkou část obyvatelstva Prahy. Rozkládá se na obou březích vodní nádrže Hostivař a má rozlohu 146,9 hektarů a z toho je 114,7 hektarů lesních porostů. Lesopark vznikl v 60. letech minulého století v souvislosti s budováním sídliště Jižní Město.

 

 2,5 km  Zookoutek

Zátiší ze zookoutku Zookoutek se nachází u místní hájovny a jeho největšími obyvateli jsou mufloni. Součástí zookoutku je i rybníček pro vodní ptactvo.Co řekli autoři…

Košíkovský potok nabízí krátkou a lehkou procházku v těsném sousedství největšího pražského sídliště Jižní Město. Bohužel prochází částečně územím, kde y v budoucnu mělo dojít k velkým stavebním pracím a některé již započaly. Je jen otázkou, nakolik se budoucnost projeví na kvalitě této trasy. Doufejme, že jen v dobrém, tak jako revitalizační práce na potoce a nádržích.

Tisk 13.11.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 22882 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru