ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území

Péče o zvláště chráněná území v roce 2011

(souhrnné informace níže uvedené jsou součástí kapitoly Krajina podrobné verze ročenky Praha životní prostředí 2011)

Hlavní město Praha zajišťuje péči v 76 maloplošných ZCHÚ (PP, PR) na území města, a to v souladu s plány péče o jednotlivá ZCHÚ. U ostatních ZCHÚ na území města zajišťuje péči a údržbu Správa CHKO Český kras.


V roce 2011 zahrnovala péče ze strany HMP (prostřednictvím odboru ochrany prostředí MHMP) zejména následující aktivity:

 

 • Hospodaření ve zvláště chráněných územích, zejména:
  • Kosení lučních porostů s ponecháváním neposečených částí (PP Hrnčířské louky, PP Lítožnice, PP Čimické údolí, PR Vinořský park, PP Cihelna v bažantnici, PP Prameniště Blatovského potoka, PR Údolí Únětického potoka, PP Milíčovský les a rybníky, PR Mýto, PR Slavičí údolí, PP Vidoule, PP U Hájů).
  • Kosení stepní vegetace zpravidla v prudkých svazích s ponecháním neposečených částí (PP Trojská, PP Dolní Šárka, PR Prokopské údolí, PP Opatřila – Červený lom, PP Bohnické údolí, PP Zámky, PP Čimické údolí, PP V hrobech, PP Branické skály, PP Jabloňka, PP Podbabské skály, PP Baba, PP Sedlecké skály, PR Podhoří, PP Radotínské skály, PR Divoká Šárka, PP Nad Mlýnem).
  • Strhávání travního drnu (PR Údolí Únětického potoka, PP Trojská).
  • Vytrhávání některých druhů keřů a tím narušování travního drnu (PP Sedlecké skály, PP Jabloňka).
  • Výřez keřů v místech, kde škodí jiným společenstvům (PP Zámky, PP Bohnické údolí, PP Čimické údolí, PP Trojská, PP Sedlecké skály, PP Podbabské skály, PP Baba, PR Podhoří, PP Jabloňka, PP Bílá skála, PP Prosecké skály, PP Pitkovická stráň, PR Údolí Únětického potoka, PP Dolní Šárka, PP Nad mlýnem, PP Jenerálka, PR Divoká Šárka, PR Prokopské údolí, PP Radotínské skály, PP Pecka, PP Milíčovský les a rybníky, PP V hrobech, PP Rohožník – lom v Dubči, PP Zmrzlík, PP Cikánka).
  • Očišťování skalních profilů (PP U branického pivovaru, PP Branické skály, PP Ládví, PP Prosecké skály, PP Pecka, PR Prokopské údolí, PR Divoká Šárka, PR Podhoří, PP Čimické údolí, PP Železniční zářez, PP Pod školou).
  • Kosení rákosových porostů částečně v zimním období (PP Lítožnice, PP Milíčovský les a rybníky, PP Počernický rybník) a částečně ve vegetačním období (PP Milíčovský les a rybníky, PP Hrnčířské louky, PR V pískovně).
  • Likvidace akátu formou kácení v metrové výšce nad zemí (PP Čimické údolí, PP Podbabské skály, PP Baba, PR Podhoří, PP Zámky, PP Modřanská rokle, PP U Závisti, PP V hrobech, PR Údolí Únětického potoka, PR Chuchelský háj, PR Prokopské údolí).
  • Mechanické narušování vřesovišť (PP Čimické údolí, PP Zlatnice, PR Údolí Únětického potoka).
  • Pastva smíšeným stádem ovcí a koz (již 12. rokem ) navštívila, spásla a zdupala následující chráněná území – PP Zámky, PP Bohnické údolí, PP Čimické údolí, PR Podhoří, PP Trojská, PP Jabloňka, PP V hrobech, PP Pitkovická stráň, PP Radotínské skály, PR Slavičí údolí, PP Vidoule, PR Prokopské údolí, PP Opatřilka – Červený lom, PP Ctirad, PR Divoká Šárka, PP Dolní Šárka, PP Jenerálka, PP Zlatnice, PP Sedlecké skály, PP Baba, PP Podbabské skály).
  • Dále bylo pečováno o několik cenných ovocných sadů (ve Vokovicích dva sady, ve Vysočanech dva sady, v Jinonicích dva sady, po jednom sadu v Lysolajích, v Hostivaři, v Radotíně, v Dubči, v Liboci, ve Vinoři a v Sedleci).
  • Nově založeny byly sady v Újezdu u Průhonic a v Dolních Počernicích.
  • Nově založeny byly i ovocné aleje (dvě v Šeberově, po jedné na Kamýku, v Újezdu u Průhonic, v Dubči, v Běchovicích a v Hostavicích).
  • ůně byly udržovány v PP Milíčovský les a rybníky, PR Prokopské údolí, PP Lítožnice, PP Čimické údolí, PP Hrnčířské louky, PP Modřanská rokle)

 

 • Průběžně byly kontrolovány a opravovány naučné stezky na území ZCHÚ. Celkovou rekonstrukcí prošly tři stezky – Povodím Botiče, Údolím Dalejského potoka a Dubeč – Uhříněves.
 • Proběhla kontrola značení zvláště chráněných území.

 

Nezbytnou součástí péče o chráněná území v Praze jsou také úklid odpadu nashromážděného v lesích, na loukách, u potoků či v lomech (ročně stovky kontejnerů) a odstraňování následků vandalismu na těchto územích.

(PP – přírodní památka, PR – přírodní rezervace)

 

Tisk 29.1.2013 | Jiří Stach | Přečteno: 7877 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru