ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní památky

PP U Závisti

Kategorie ZCHÚ: Přírodní památka

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP

Katastrální území: Zbraslav (Praha 5)

Rozloha: 0,71 ha

u závisti - ortofotomapa 2003

Plán péče schválen: 27.9.1999

Fotodokumentace: 

Charakteristika území: 
Přírodní památka U Závisti je významnou geologickou lokalitou – tento silniční zářez je nejlepším odkryvem letenského souvrství ordoviku (prvohory)

Skalní defilé je tvořeno souvrstvím téměř monotónně se střídajících poloh tmavých slídnatých drobových břidlic a drob s polohami křemenných pískovců až křemenců různé mocnosti. Vrstevnatost je sice velmi výrazná, ale hranice mezi jednotlivými vrstvami většinou nejsou příliš ostré. Jako celek je letenské souvrství v tomto vývoji sedimentem okrajových částí mořské pánve, kde se zřejmě projevoval vliv říční deltové sedimentace. Na strmě ukloněných vrstvách jsou vodorovně uložené štěrky středopleistocénní vltavské terasy.
Zkameněliny se zde vyskytují velice vzácně, ale v jižní části profilu jsou hojné nálezy stop po lezení a hrabání živočichů (bioglyfy a čeřiny). Vyskytují se jak na vrstevných plochách, tak i uvnitř vrstev podobě chodbiček vyplněných jílem.
Z rostlin se zde vyskytují zejména rozchodníky a tařice skalní nápadná brzy na jaře svými žlutými květy.
 

Přehled dosavadní péče:  

Zajímavosti: 

Tisk 18.10.2004 | | Přečteno: 15718 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru