ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní rezervace

PR Slavičí údolí

Kategorie ZCHÚ: Přírodní rezervace

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP

Katastrální území: Lochkov, Radotín (Praha 5)

Rozloha: 38,30 ha

 

Slav. údolí tabule letec. snímek_05   Slav. údolí tabule mapa

Plán péče schválen: 3.5.2000

Fotodokumentace: 

Charakteristika území: 
Slavičím údolím se nazývá mělké údolí s občasným potokem při severovýchodním okraji Radotína.
Osu údolí tvoří louky podél Skalního potoka. Botanicky zajímavá je zejména louka ve spodní části údolí, kde se prolínají druhy ovsíkových luk s druhy suchých pastvin. Na zhruba půlhektarové ploše se tu díky tomu vyskytuje na 50 druhů rostlin. Ve střední části údolí se nalézá mokřad se silným pramenem "Slavičákem" a několik mohutných prosýchajících dubů.
Jižní stranu údolí uzavírá skalnatý hřbet, pozoruhodný z geologického i botanického hlediska. Je tvořen sopečnou horninou diabasem s výchozy polštářových láv. Vzhledem k specifickým půdním podmínkám se zde vytvořilo přirozené bezlesí s typickými teplomilnými společenstvy. Lem lesa na hraně hřebínku je bohatý na teplomilné křoviny, zejména dřín.
Většinu území pokrývají dubohabrové lesy s příměsí lípy a javorů na vlhčích místech. Výskyt některých speciálních druhů brouků dokládá kontinuitu těchto porostů - to znamená, že nikdy v minulosti nebyly zcela vykáceny. Tyto lesy mají bohaté bylinné patro. Ostře tak kontrastují s nepřirozenými smrčinami a bory v okolí.

Slavík, který dal údolí jméno, zde dnes již nehnízdí a lze ho zastihnout pouze na tahu. Místo je však domovem mnoha jiným hajním druhům ptáků - pěnicím, brávníkům, lejskům a dalším.
 

Přehled dosavadní péče: 
 

Zajímavosti: 

Tisk 18.10.2004 | | Přečteno: 17073 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru