ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Zvláště chráněná území > Přírodní památky

PP Nad závodištěm

Kategorie ZCHÚ: Přírodní památka

Zřizovací předpis: Vyhláška č. 5/1988 Sb. NVP

Katastrální území: Velká Chuchle (Praha 5)

Rozloha: 22,28 ha

Nad závodištěm tabule mapa Nad závodištěm tabule letec. snímek_05

Důvod ochrany: Významný geologický profil dokumentující vývoj pražské prvohorní pánve v ordoviku a ve spodním siluru a současně vývoj života v těchto obdobích.

Když Joachim Barrande v polovině 19. století zkoumal prvohorní usazeniny v jihovýchodním okolí Prahy, narazil na několik míst, kde byly ve starších vrstvách prokazatelně mladší zkameněliny. Jev vysvětlil tak, že šlo o jakési “předsunuté” skupinky mladší fauny ve starším prostředí, a nazval tyto lokality “koloniemi”. Jedny z prvních kolonií nalezl Joachim Barrande právě tady. Nazýval je podle odpůrců své teorie, takže zde najdeme “kolonii Krajčí” či “kolonii Haidinger”. Další výzkumy daly za pravdu odpůrcům kolonií a dokázaly, že “kolonie” vznikly tektonicky - tedy vklíněním mladších vrstev mezi starší během následných horotvorných procesů.

Území, budované převážně prvohorními břidlicemi a křemenci bohdaleckého, královedvorského a kosovského souvrství, má velice složitou tektonickou stavbu. Díky zlomům a přesunům se tu jednotlivé vrstvy včetně hranice silur-devon opakují až čtyřikrát po sobě - ty jsou právě ony Barrandovy “kolonie”.

Dříve skalní výchozy a pastviny byly v minulosti zalesněny akátovým lesem. Je to smutná ukázka, jak nevhodný trnovník akát na svých stanovištích dokáže zcela zahubit přirozené bylinné i křovinné patro vegetace a dává prostor pouze ruderálním rostlinám snášejícím vysoký obsah dusíku v půdě, které bakterie usazené na akátových kořenech produkují. Dobře přístupný odkryv při ulici Na Hvězdárně. Postupně od severovýchodu (od Velké Chuchle) zde můžeme vidět bohatý výchoz bohdaleckých vrstev, poté šikmou vrstevnou plochu kosovského souvrství s dobře dochovanými čeřinami (zkamenělé vlnky zčeřeného písku) a ještě dále v zatáčce ulice je zastižena hranice mezi silurskými a devonskými vrstvami. V době svého odkryvu byl výchoz bohatý na nálezy zkamenělin.

Lesní hospodaření na tomto území postupně předpokládá odstranění nevhodných akátových porostů a jejich nahrazením dřevinami odpovídajícími tomuto stanovišti, zejména dub, habr, lípa, javor, pomístně i borovice. Nad železniční zastávkou Velká Chuchle jsou patrné první ukázky této započaté obnovy.

Prosíme, chovejte se k přírodě ohleduplně !
 


 

 

Tisk 15.11.2006 | Petr Slavík | Přečteno: 14753 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru