Odbor městské zeleně Magistrátu hl. m. PrahyKrálovská obora - Stromovka

Park I. kategorie

stromovka - jarní vrby

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Katastrální území: Bubeneč
Výměra (dle pasportu zeleně): 86,4 ha
Nadmořská výška: 185 - 220 m.n.m.
Přístupná veřejnosti: ANO, celoročně, bez omezení
Vstup do parku: (1) z Výstaviště, (2) z ulice nad Královskou oborou, (3) z náměstí Pod Kaštany, (4) z ulice Gotthardská, (5) z Císařského mlýna, (6) z Císařského ostrova

VLASTNICKÉ VZTAHY
Vlastník: Hlavní město Praha
Číselný seznam parcel

SPRÁVCE PARKU
Odbor městské zeleně Magistrátu hl. m. Prahy (OMZ MHMP)
Letenská 121/8, 118 00 Praha 1

Kontaktní osoby:
Ing. Václava Čermáková, tel. 236 00 5833, vaclava.cermakova@cityofprague.cz
Ing. Marie Šleglová, tel. 236 00 5832, marie.sleglova@cityofprague.cz

ÚDRŽBA PARKU
Pavel Langmayer – zahradnické služby (tel. 281 940 675)

HISTORIE A ZAJÍMAVOSTI
Historie Stromovky
Sázení tulipánů ve Stromovce (listopad 2004)
Informace o opravě cest v Královské oboře - Stromovce (podzim 2004)
Dětský den ve Stromovce (červen 2004)
200 let od zpřístupnění Stromovky veřejnosti (červen 2004) 

MAPOVÉ PODKLADY
Schématická mapka
Letecké snímky - 2002, 1953
Mapka - cyklostezky
Pasport zeleně
Územní plán - vrstva
Katastrální mapa

FOTODOKUMENTACE
Jaro ve Stromovce (2004), květnové louky (2004)
Ilustrační foto (podzim 2003)
Povodně 2002

VÝSADBY
Jaro 2004
- 120 stromů
- 7 500 ks cibulovin
- 7 000 ks trvalek

PROJEKTY A STUDIE
Projekt managementu Královské obory v Praze 7 (2004)
Studie (projekty, stanoviska ke studii)
Územní řízení (projekty, územní rozhodnutí, stanoviska)
Stavební řízení (projekty, územní rozhodnutí, stanoviska, stavební povolení)


STAVEBNÍ AKCE
(realizované správcem parku)

Dětské hřiště - V loňském roce (2003) byla zahájena obnova dětského hřiště „Kaštánek“, která byla dokončena v červnu 2004 (mimo objekt sociálního zázemí). Kompletní obnova povrchů, instalace herních prvků pro různé věkové skupiny, vše si pod dohledem manželů, architektů Žentelových  při plánovacích víkendech a v anketách vybrali sami rodiče a děti, kteří spolupracovali s OMZ MHMP a Centrem pro komunitní práci (CPKP) na konečné podobě nového „Kaštánku“ (podrobnosti na stránkách CPKP). Veškerá nová zařízení a povrchy již vyhovují současným novým platným normám pro bezpečnou hru dětí. Součástí bude i vybudování nového sociálního zázemí (WC, pitná voda, víceúčelová místnost ….) a oplocení. Náklady čítají 10 000 tis.Kč. Více informací o otevření zrekonstruovaného hřiště naleznete zde.

Nové rozárium - Je dokončena projektová dokumentace a projednávání (podána žádost o stavební povolení)  zahradních úpravy v okolí Planetária, kam bude umístěno nové rozárium (mimo zátopovou zónu). Nové cesty, záhony s růžemi mnoha odrůd, barev a vůní doplněné slavnostním parkovým osvětlením, prvky drobné zahradní architektury a parkovým mobiliářem. Práce budou zahájeny v roce 2004, ihned po vydání stavebního povolení (finančně kryté rozpočtem pro rok 2004). Podrobnosti zde.

Cesty
- V září 2004 byla zahájena obnova cest, více článek: Informace o opravě cest v Královské oboře (Stromovce).

Je dokončen a téměř projednán projekt rekonstrukce původní vozovny tramvají (dnes nevyhovující zázemí zahradní údržby) na objekt sociálního zařízení a občerstvení pro návštěvníky parku. Předpokládáme vydání stavebního povolení již v roce 2004, zahájení prací v r.2005.
V rámci kapitálových výdajů (návrh rozpočtu na r.2004)  budou financovány projekty a realizace povodní nejvíce postižených ploch, tzn. lokalita za drahou (2003 zpracována studie) a centrální část Stromovky (dno rybníka-architektonická soutěž).

FINANČNÍ NÁKLADY
(tj. finanční prostředky vynaložené na běžnou údržbu, obnovu zahradního mobiliáře - lavičky, koše, informační systémy, dále arboristické práce, investiční akce atd.)

rok 2003 - 29 993 250 Kč (včetně nákladů na likvidaci povodňových škod)
rok 2002 – 34 265 724 Kč (včetně nákladů na likvidaci povodňových škod)
rok 2001 – 17 730 567 Kč
rok 2000 – 18 037 141 Kč
rok 1999 – 15 538 112 Kč
rok 1998 – 14 304 112 Kč


PRÁVNÍ OCHRANA


LITERATURA

  • ČERMÁKOVÁ, Václava. Povodeň i zátopa ve Stromovce. Zahrada – park – krajina, 2003, roč. 13, č. 1, s. 2-6. 
  • Královská obora. In PACÁKOVÁ, Božena. Pražské zahrady a parky. Praha : Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, 2000, s. 175-180.
  • MORÁVEK, Pavel. Povodně a geochemie. Zahrada – park – krajina, 2003, roč. 13, č. 1, s. 2-6.
  • ONDROUŠEK, Karel. Obnova rybníků. Zahrada – park – krajina, 2001, roč. 11, mimořádné číslo, s. 18.
  • ŠTUDENT, Vladimír. Obnova Královské obory. Zahrada – park – krajina, 2001, roč. 11, mimořádné číslo, s. 13-16.
  • VACULOVÁ, Kateřina; ONDROUŠEK, Karel. Rudolfova štola. Zahrada – park – krajina, 2001, roč. 11, mimořádné číslo, s. 16-17.
  • VOJÍŘ, Vladimír. Rudolfova štola po povodni. Zahrada – park – krajina, 2003, roč. 13, č. 1, s. 7-8.