ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče > Po Praze podél potoků

Vítejte na stránkách Po Praze podél potoků

 

titulek - po praze podél potoků

 

Území hl.m. Prahy nabízí svým obyvatelům i návštěvníkům nemalé množství přírodních lokalit, které jsou jedinečné a cenné jak z hlediska přírodovědného, tak i z hlediska možného rekreačního využití. Mezi tyto přírodní poklady můžeme bezpochyby zařadit také řadu pražských vodních toků s jejich okolím, které poskytují jedinečnou příležitost jak k poznávání přírodních krás (mnohé jsou součástí zvláště chráněných území), tak i k rekreaci a pěší či cyklistické turistice. Magistrát  hl.m. Praha proto pro Vás – obyvatele Prahy i návštěvníky našeho hlavního města - připravil stránky nazvané „Po Praze podél potoků (nejen na kole)“, které by Vám měly poskytnout jak užitečné informace a tipy týkajících se přírodního bohatství vybraných pražských potoků a jejich rekreačního potenciálu. Více o této aplikaci (nápověda, o autorech, historie vzniku aj.), kontakty pro vaše náměty a připomínky.


 dynamická cyklomapa prahy DYNAMICKÁ MAPA PRAHY

Aplikace poskytuje výstupy ve formě dynamické mapy s průběhem a profilem doporučených tras podél pražských potoků a doprovodnými informacemi. Zároveň zde najdete informace o pražských cyklotrasách a chráněných územích.
V současné době probíhá příprava nové dynamické mapy.

 ikona_seznam_trasSEZNAM TRAS

Seznam a podrobné popisy doporučených tras podél pražských potoků - základní údaje o daném potoku, popis trasy (pro pěší i pro cyklisty), návaznosti na ostatní trasy a na MHD, zajímavosti na trase a v blízkosti trasy, fotogalerie a další informace.


UPOZORNĚNÍ!

Vážení zájemci o trasy podél pražských potoků,
během konce léta a začátku podzimu 2009 proběhla aktualizace popisů jednotlivých tras v rámci html části této aplikace. Zároveň jsme připojili i 8 nových trasV přípravě je nová dynamická mapa, tato Vám bude k dispozici během léta 2012, Souhrnnou aktualizaci stránek si vyžádaly značné změny u velké části prezentovaných tras. Za problémy související s touto aktualizací se vám omlouváme.


Jak se v Praze pečuje o potoky ...

Větší část pražských potoků je ve správě hlavního města Prahy (odboru městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP). Ve správě města je také 37 rybníků, 34 retenčních nádrží a suchých poldrů, vodní nádrže Džbán, Hostivařská přehrada a nádrž Jiviny. Provoz a údržbu vodních toků zabezpečují pro hlavní město převážně Lesy hl.m. Prahy - středisko vodních toků, které jsou zároveň správcem některých vodních děl na území Prahy.
Více informací v rubrice Životní prostředí v části Voda / Malé vodní toky

Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka v Ruzyni, anot.obrRevitalizace Litovicko-Šáreckého potoka v Ruzyni
Projekt revitalizace navazuje na již realizovaný projekt otevření Litovicko-Šáreckého potoka u Obory Hvězda a řeší úpravu další části potoka v délce 125 m. více

 

Co jste možná nevěděli o pražských potocích a rybnících ...

  • Územím hl. m. Prahy protéká 99 potoků, což činí celkem téměř 340 km.
  • Nejdelší potok v Praze je Rokytka, má délku 26,2 km.
  • Nejčistším pražským potokem je Lhotecký potok.
  • Naopak potokem, který je nejvíc znečištěn obzvláště fosforečnany a dusičnany, je Komořanský potok.
  • Největším a nejobjemnějším pražským rybníkem je Velký Počernický rybník. Jeho výměra je 41,76 ha.
  • Nejstarší pražský rybník ­"pstružník" je uváděn roku 1115 pod Prosekem.
  • Nejmladším pražským rybníkem je rybník v oboře Hvězda. Jeho výstavba byla dokončena v červnu 2005.
  • Největší počet přítoků - 8 - mají Botič a Rokytka.

 

Více informací v rubrice Životní prostředí v části Voda / Malé vodní toky

 

 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru