ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče

Revitalizace rybníků Jordán a Sladkovský

 Sladkovský rybník, ilustrační foto


Rybník Sladkovský, menší z obou rybníků je historickým rybníkem, který je zanesen již na mapách z roku 1848. Větší rybník Jordán byl vybudován v 60.letech dvacátého století na přítoku Kunratického potoka. Od té doby nebyla na rybnících prováděna žádná údržba a rybníky postupně chátraly.

V současné době jsou rybníky zaneseny cca 5000 m3 bahna a zarostlé mokřadní vegetací. Rybník Sladkovský se již nedal vypustit, voda přetékala přes hráz a rybníkům hrozil postupný zánik.
Z toho důvodu zařadil odbor ochrany prostředí MHMP v roce 2010 revitalizaci obou rybníků do celopražského programu „obnova a revitalizace pražských nádrží“ a byla zpracována projektová dokumentace odbahnění a oprav.Postup celkové revitalizace obou rybníků

V rámci revitalizace bude upraven i potok pod rybníky, kde budou vytvořeny malé tůňky a mělké koryto. Upravena bude i zeleň v okolí rybníků.

Celkově dojde revitalizací k záchraně další zanikající vodní plochy v Praze a zajištění dobrého technického stavu rybníků i pro další generace. Přínosem bude i zvýšení biodiverzity v přírodní památce Hrnčířské louky.

rybník Jordán, situační schéma (náhled v JPG formátu)


Charakteristiky nádrží:

Sladkovský rybník
Plocha hladiny: 2943 m2
Objem sedimentu: 900 m3

Rybník Jordán
Plocha hladiny: 9399 m2
Objem sedimentu: 4000 m3


Doba realizace:

prosinec 2011 – červen 2013

 

Tisk 8.2.2012 | Jiří Stach | Přečteno: 61448 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru