ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče

Revitalizace retenční nádrže R6 Chodovecký

 retenční nádrž R6 Chodovecký, ilustrační foto


V souvislosti s výstavbou Jižního Města byla v polovině sedmdesátých let budována soustava retenčních nádrží na Chodoveckém potoce. Nádrže byly uvedeny do provozu v druhé polovině sedmdesátých let. V současné době je celá soustava nádrží využívána především k zachycování nárazových srážek na území Jižního Města – Chodov. Svou polohou na okraji Chodova a Spořilova retenční nádrže rovněž vytváří významný krajinný prvek.

 

Potřeba opravy Retenční nádrž R6 Chodovecký

  • zhoršující se stav betonových konstrukcí nádrže
  • celkové zanesení a dále nevyhovující řešení sdruženého objektu přelivu (díky němu není možné řádně manipulovat s vodní hladinou a využít maximálního retenčního objemu nádrže)

 retenční nádrž R6 Chodovecký, ilustrační foto

Práce v rámci projektu revitalizace

Odstranění sedimentů
V rámci revitalizace nádrže bude provedeno odstranění 600 m3 sedimentů o mocnosti až 1m. V zadní části bude ponechána mělčí část, která bude sloužit jako klidová zóna pro ptáky a obojživelníky.

Úpravy hráze a břehů
Retenční nádrž a její bezprostřední okolí jsou z větší části zarostlé náletovou vegetací, která zcela zamezuje výhledy na vodní plochu a slouží jako útočiště pro bezdomovce.
V rámci revitalizace budou z plochy nádrže odstraněny náletové a překážející dřeviny. Svahy budou prosvětleny a vzniknou zde průhledy na vodní hladinu.

Úpravy přelivu a vyústění
Stávající železobetonová konstrukce kašny objektu přelivu bude upravena tak, aby přední část sloužila jako klasické vypouštěcí zařízení (požerák) s dřevěnými hradítky. Stávající lávka bude odstraněna a nahrazena subtilnější konstrukcí těsně nad hladinou vody. Celý betonový objekt bude obložen kamenem, stejně jako je tomu u horní nádrže. Přelivná hrana bude opatřena kamenořezem, tak jak se to dělá na rybnících již po staletí. Betonový potrál vyůstění z nádrže bude obložen kamenem a kamenná dlažba vývaru pod výustí bude v celé ploše opravena a přespárována.

Celkově revitalizace nádrže přinese zajištění provozní bezpečnosti a funkčnosti vodního díla, zpřírodnění nádrže a zvýšení její estetické a rekreační hodnoty.retenční nádrž R6 Chodovecký, ilustrační foto

Charakteristiky revitalizované nádrže:

Plocha hladiny:    1 530 m2
Plocha zátopy při Hmax:    3 370 m2
Nový provozní objem:    1 360 m3
Nový ovladatelný retenční objem:    4 025 m3
Nový neovladatelný retenční objem:   1 040 m3
Nový celkový maximální objem vody: 6 425 m3
Průměrná hloubka nová:    0,89 m


Fakta o projektu:

TYP NÁDRŽE:    průtočná
ÚČEL NÁDRŽE:    krajinotvorný, retenční
TYP VZDOUVACÍ STAVBY: zemní sypaná hráz
VODNÍ TOK:    Chodovecký potok
VLASTNÍK:    Hlavní město Praha
SPRÁVA:    Lesy hl. m. Prahy
Investor:    Hlavní město Praha, Magistrát hl. města Prahy, Odbor ochrany prostředí
Zástupce investora:    Ing. Richard Polifka
Dodavatel:    Lesy hl. města Prahy, Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele:    Ing. Ondřej Palička
PROJEKTANT:    Ing. Milan Jícha
REALIZACE:    leden 2012 – červen 2012
Náklady:    4 mil. Kč

Tisk 13.3.2012 | Jiří Stach | Přečteno: 60564 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru