Botič - informace o stezce

Základní charakteristika
Popis trasy
Zajímavosti
Použitelnost trasy jako cyklostezky

 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA


Botič je asi nejznámější a po Rokytce i největší pražský potok. Pramení u obce Čenětice u Křížkového Újezdce na jihovýchod od Prahy. Jeho tok je dlouhý 33,5 km a má plochu povodí 134,85 km2. Na území Prahy vtéká mezi Průhonicemi a městskou částí Újezd. Právě Průhonice jsou nejvhodnějším místem pro začátek putování podél toku Botiče.

Dopravní funkce pro cyklisty:
Botič propojuje centrum Prahy s jihovýchodním okrajem města. Protéká hustě osídleným územím Nuslí, Michle a Zahradního města a spojuje je s klidovými oblastmi lesoparku Hostivař, v jeho blízkosti je Jižní město a stanice metra Háje. Dále jízda podél Botiče návaznost na Průhonice U ústí Botiče do Vltavy je napojení na CT č.: 2 a 3, po přejetí železničního mostu se najede na CT: HL-MS. Podél Botiče vede částečně i CT č.: 11, spojující Prahu s Vídní.

Poznávací funkce:
Trasa podél Botiče má i významnou funkci poznávací, zajímavosti jsou podrobněji popsány v oddíle o zajímavostech podél jeho toku.

Rekreační funkce:
Trasa podél Botiče spojuje střed Prahy s Hostivařskou přehradou a okolními lesoparky a s Průhonicemi. Dále umožňuje výjezd do severní části dolního Posázaví.

 

POPIS TRASY

 

Začátek pro pěší:
je nejvhodnějším začátkem možno zvolit Průhonice, kam jede od stanice metra Opatov několik autobusových linek PID (324, 325). Jiné linky projíždí nedalekou komerční zónou v Čestlicích.

Začátek pro cyklisty:
jsou nejpříhodnější pro začátek rovněž Průhonice, kam lze dojet od stanice metra Háje přes přírodní památku Milíčovský les a rybníky a napojením na CT číslo 1. Jinou možností je vystoupit na stanici Opatov a pokračovat po CT: ÚJ-BR do m. č. Újezd a dále do Průhonic po CT č.: 11.

TRASA

0 km – Průhonice, Květnové nám., vstup do Průhonického parku. Sjíždí se asi 400 metrů po ulicí Hlavní, společně s červenou turistickou značkou (K 2). Po sjezdu společně s červenou značkou vpravo do ul. U Botiče (K2), která vede k nové vilové zástavbě. Před ní se zahýbá vpravo po lesní pěšince, která vede k Club Hotelu (K3).
1,7 km – Club Hotel Průhonice, sportovní areál s tenisovou halou. Za ním úzká pěšinka podél plotu dendrologické zahrady.

TRASA VSTUPUJE NA ÚZEMÍ PRAHY

2,1 km – Na konci cestičky kolem plotu je krátký, ale prudký sjezd. Vlevo odbočka ke Koníčkovu Mlýnu v Újezdě. Pokračuje s stále po červené, lesní cesta (K 3/4).
3,8 km – Křeslice. Odbočka za mostkem vpravo, společně červená se zelenou turistikou značkou (K 3/4).
4,9 km – Dobrá Voda. Fantův Mlýn. Zde se přidává CT č.: 11 (K3/4). Po této CT se v podstatě jede až k Vltavě.

VARIANTA

Pro cyklisty, kteří chtějí vynechat terénní variantu vedoucí po červené turistické značce.
V Újezdě lze odbočit vpravo do ul. Ke mlýnu, která vede ke Koníčkovu mlýnu. Takto se objede úzká pěšinka kolem dendrologické zahrady a její zakončení prudkým sjezdem.
Z Průhonic vede CT č.: 11 přímo k Dobré Vodě, a to po silnici, přes m. č. Újezd (K1).

TRASA

6,2 km – Petrovice. Zámek, mlýn. Stále po červené kolem Hostivařské přehrady. (K2)
8,9 km – Hráz přehrady a odbočka ke stanici metra Háje. Cyklistické rozcestí.
9,8 km – Začátek vilové zástavby a rozcestí několika ulic. Stále vlevo po červené ulicí U Břehu. V těchto místech se přidává značení Greenway Botič (zeleno/bílo/zelený pruh).
10,3 km – Vlevo odbočit z červené značky z ul. U břehu. Přes louku na mostek a parkoviště hotelu Selský dvůr. Kolmo přes hlavní ul. K Horkám. Úzkou pěšinkou těsně mezi zdí a Botičem se vjede do staré Hostivaři. Kozinovo nám. po zel./bílo/zelené značce na panelovou cestu na levém břehu Botiče.
11,3 km – Meandry Botiče. Jede se po betonové nebo staré asfaltové cestě (K2).
11,7 km – Po asfaltové silnici vpravo k rohu plechové ohrady. Kolem ohrady vpravo a u Botiče vlevo jet až k bráně u mostu, za mostem vlevo.
12,6 km – Před dvoupatrovou budovou ubytovny a restaurace prudce vlevo dolů k Botiči, dále vede malá pěšinka (K3) podél toku Botiče.
13 km – Přes mostek a zahrádkářskou kolonii k Záběhlickému zámku.
13,7 km - Podél zdi zámeckého parku vlevo na konec chodníku. Přejet vpravo přes ul. kolmo do hájku po pěšině, podjet stožáry el. vedení.
13,9 km – Zleva objet po vyšlapané pěšince nový sportovní areál. Stále po zel./ bíl./ zel. značce. Hamerský rybník, kostel Narození Panny Marie (K2).
14,7 km – Konec Hamerského rybníka. Odbočka vpravo po asfaltové cestě, zde končí zel./ bíl./ zelená značka. Do ul. Záběhlické, zde vlevo. (K1) Zde lze jet po levém, takřka nepoužívaném chodníku.
15,9 km – Velká světelná křižovatka, na ní rovně do ul. U plynárny. Zde na levém chodníku vyznačena CS, vedoucí podél rozsáhlého objektu plynárny. Asi po 300 metrech vlevo do ul. U Botiče a vpravo, neznačeno (K1).
17,4 km – Křižovatka ulic U plynárny, Michelská, Nuselská. Zde vlevo přes mostek k bývalému Michelskému dvoru. Za mostkem hned zabočit vpravo na levý břeh Botiče do ul. U michelského mlýna (K2), zde je po levé straně bývalá synagoga-.
18,1 km – Konec ul. U michelského mlýna, vlevo budova banky, kolmo přes hlavní do ul. Adamovské. Po pravém chodníku podél Botiče až pod železniční most (K2).
18,9 km – Přes ul. Petrohradskou stále po levém břehu po pěšince podél ulice U Botiče k chodníku v ul. Vršovické, naproti fotbalovému stadionu TJ Bohemians Praha (K1).

VARIANTA

Pro cyklisty je vhodnější vyhnout se nedořešenému místu vyústění pěšiny podél levého břehu na frekventovaný chodník v ulici Vršovické.
Od Botiče vlevo přes ulici U Botiče do ulice Ukrajinské a hned vpravo do ulice Petrohradské. Přes světelnou křižovatku rovně.

TRASA

19,6 km – Opět ul. Petrohradská. Před mostkem přes Botič vlevo, pěšinka (K2), přes ulici U vršovického nádraží.
19,7 – Začátek Gröbovky – Havlíčkových sadů, zde je povolena jízda na kole v dolní části, poblíž toku Botiče (K2).
Na konci parku pod železničním mostem k velké křižovatce ulic Bělehradské, Otakarovy a Křesomyslovy. Rovně do Křesomyslovy. Po levé straně je divadlo Na Fidlovačce (K1).
21,2 – Za železničním mostem začíná park Folimanka, po levém břehu po chodníku vede CS (K2). Po ní až k hlavní Na slupi, na její levé straně stále vede CS, která uhýbá vlevo pod železniční trať do ul. Neklanovy.
Ulicí Neklanovou v protisměru až k Vltavě (K1).
22,2 km – Ústí Botiče do Vltavy. Kovařovicova vila.
Konec trasy.

DALŠÍ NÁVAZNOSTI

Pro pěší:
Trasa končí ze všech ostatních tras podél pražských potoků nejblíže středu Prahy, na Výtoni. Zde je stanice několika tramvajových linek.

Pro cyklisty:
Po nábřeží je rozcestí CT č.: 2 a 3. Dále lze přejet přes železniční most na Smíchov, kde vede CT: HL – MS.

ZAJÍMAVOSTI


0 km - Průhonice zámek, obora, park
Zámek – původně tvrz z 13. století, současná podoba je z let 1889 – 92n, nyní je zde sídlo Akademie věd ČR, botanického ústavu. Park o ploše 250 ha, roste v něm na 1200 druhů stromů, keřů a květin. Park je přístupný veřejnosti, ale jízda na kole je v něm zakázána.

Dendrologická zahrada
Nachází se na opačné straně dálnice než jsou Průhonice a vstup do ní je stranou od vlastní trasy, je nutno jet směrem k obchodnímu centru Čestlice. První výsadby začaly v letech 1931 – 53. Sbírka v současnosti zahrnuje 300 rodů dřevin a na 5000 druhů a kultivarů. Zahrada je pro veřejnost přístupná a jsou pro návštěvníky připraveny dva okruhy (1500 a 3000 metrů dlouhé), součástí zahrady je také prodej okrasných dřevin.

2,1 km - Koníčkův mlýn
Dodnes stojící mlýn pod Újezdem, avšak v současné době již mlýn nepřipomíná. Původní mlýn vznikl zřejmě v 16. století, nejstarší písemný záznam je z roku 1591.

4,9 - Fantův mlýn
Nejstarší zprávy o tomto mlýně jsou z 16. století, ale zřejmě vznikl již ve stol. 14. V roce 1960 mlýn vyhořel a v současnosti jsou z něj jen ruiny.

Petrovice
První zmínka o vsi je z roku 1352. V roce 1968 připojeno k Praze.

6,2 km - Petrovický zámek
Stojí na místě bývalé tvrze a byl postaven majitelem panství v polovině 18. století. V současné době je opuštěn a chátrá.

Hostivařská přehrada
Největší vodní plocha na území Prahy, rozloha 43,8 ha, maximální hloubka 12 metrů, stálý objem nádrže je 2,13 milionu m3. Sypaná hráz vysoká 16 metrů a 110 metrů dlouhá, délka vzdutí 2,6 km. Dílo bylo dokončeno v roce 1962.

9 km - Hradiště Hostivař
Stávalo na pravobřežním ostrohu obtékaném Botičem. Hradiště pochází z období 6, - 5, století př. n. l. Dodnes je zde patrný val.

Hostivař
První osídlení je archeologicky doloženo slovanským hradištěm již z 8. století. První písemná zmínka je z roku 1068. Kostel Stětí sv. Jana Křtitele z 11. – 12. století, později přestavován, v 18. stol. přistavěna dřevěná zvonice a v 19. stol. fara. V ul. Selské čp. 44 je bývalý mlýn z 18. století. Na hřbitově je pochován F. X. Šalda a Antonín Švehla.

Toulcův dvůr
Kubatova 1, čp. 32. Je bokem od vlastní trasy, pouze se jede podél jeho pozemků hraničícími s přír. pam. Meandry Botiče. Hostivařská tvrz je doložena roku 1364 a právě z této tvrze postupně vznikl současný Toulcův dvůr, objekt tak prošel vývojem od podoby gotické, přes renesanční až po současnou převážně barokní. Dvůr je od roku 1964 památkově chráněn a v současnosti zde sídlí Ekologické centrum hl. m. Prahy.

11,3 km - Přírodní památka Meandry Botiče
Od roku 1968 chráněno jako přírodní památka o rozloze 6,7 ha. Je zde chráněno přirozeně meandrující koryto Botiče s břehovými porosty s výskytem chráněných a ohrožených druhů ptactva a společenstvem vodních živočichů. Je zde na úzkém pruhu zachována přirozená skladba dřevin a bylin, spolu s typickou pobřežní zvířenou. Významná ornitologická lokalita se 47 hnízdícími druhy, např. sýček obecný, konipas horský, stehlík obecný a další.

Záběhlice
V době předhusitské zde stálo několik dvorců a malá osada Práče, připomínaná poprvé roku 1352. Do současnosti se zachoval původní mlýn č. p. 1885, ul. Práčská 12 a sýpka č. p. 1887, ul. Práčská 10.

13,4 km - Záběhlický zámek
Stojí na místě bývalé tvrze z roku 1389, která byla koncem 17. století přestavěna na současný zámek. Ten roku 1886 vyhořel a byl následně novorenesančně přestavěn.

14,5 km - Kostel Narození Panny Marie
Původně románský kostel z 1. poloviny 12. století, později přestavován. Uprostřed Hamerského rybníku byly nalezeny základy ze 14. stol, patřící jedné ze dvou záběhlických tvrzí (druhá tvrz stávala na místě současného zámku).

16,1 km - Plynárna v Michli
Objekt plynárny byl postaven podle projektu J. Kalouse. V roce 1911 zakoupen pražskou obcí pozemek o rozloze 19 ha. Výstavba plynárny byla rozdělená do tří etap, podle předpokládaného vzrůstu spotřeby plynu. Dne 11. 3. 1925 slavnostní zahájení prací na první části a dne 21. 12. 1926 zahájen byl zkušební provoz. Slavnostní otevření proběhlo ve dnech 18. a 19. 5. roku 1926. Druhá etapa se uskutečnila v období 1929 – 1930 a třetí etapa v období let 1941 – 1944. Bronzové sousoší u hlavního vchodu je od Ladislava Šalouna.

Michle
Archeologicky dokázáno osídlení již v mladší době knovízské (10. – 7. stol př. n. l.). První zmínky o vsi jsou z poloviny 12. stol., kdy byla v majetku vyšehradské kapituly. Roku 1438 získala Michli pražská univerzita, které sloužila jako hospodářské zázemí. Obec byla roku 1507 vypálena Jiřím Kopidlanským jako pomsta Pražanům za popravu jeho bratra. Roku 1608 Michli přepadli Pasovští. Po Bílé hoře obec připadla Jezuitům. Roku 1701 postihl Michli opět velký požár, při kterém vyhořela takřka celá obec. Od roku 1773 opět patřila Michle pražské univerzitě.

17,5 km - Michelský dvůr
Michelská ul. 7, čp. 1. Původ této usedlosti spadá až do středověku. Od 15. stol. patřil dvůr Karlově univerzitě a od r. 1622 jezuitům. Šlo o zemědělský dvůr s pivovarem. V 90. letech 20. století byl celý objekt zrekonstruovaná a nyní zde sídlí domov důchodců.

17,9 km - Bývalá synagoga
V ul. U michelského mlýna. Původní synagoga zřejmě z 1. poloviny 18. století, později několikrát přestavována, v současnosti je zde sbor církve čsl. husitské. Zajímavostí je, že náhrobky, které jsou těsně vedle modlitebny jsou neznámého původu, hřbitov zde nikdy nebyl.

Nusle
První zmínka o Nuslích j z roku 1088, kdy Vratislav I. věnoval nuselské údolí vyšehradské kapitule. V oblasti bylo vinic a často střídala majitele. V roce 1899 byly Nusle samostatným městem.

19,8 km - Gröbovka
Usedlost s parkem zvaným též Havlíčkovy sady. Usedlost s rozsáhlou zahradou, dnes s veřejně přístupným parkem. Výstavba vily proběhla v letech 1871 – 88, k úpravě terénu bylo využito materiálu vytěženého při ražbě nedalekého vinohradského tunelu. Součástí rozsáhlé bývalého letního sídla byly terasy, vodotrysky, altán, skleník, jeskyně a vinice, která byla v roce 1993 regenerována a při výměře 1,7 ha je její roční produkce 4 000 litrů. V parkové části je 16 druhů jehličnatých a 104 druhů listnatých stromů. Vlastní dvoupatrová neorenesanční vila je od roku 1964 památkově chráněna.

Divadlo v Nuslích
Nyní divadlo Na Fidlovačce
Výstavba proběhla ve velmi krátké době od 4. 4. do 5. 11. 1921. První budova divadla byla tvořena dřevěnou stavbou na zděné podezdívce. V roce 1930 bylo dřevo nahrazeno zdivem a stavba byla omítnuta. V roce 1976 bylo divadlo uzavřeno a chátralo.

21,5 km - Kubistické domy
V ulici Neklanově a jejím okolí je několik domů ze začátku 20. století, vybudovaných v kubistickém slohu. Kubistický dům číslo 2/56 je z roku 1913, dům číslo 12/127 s puristickým průčelím je z let 1926 až 1928 a bytový dům číslo 30/98 je postaven v letech 1913 až 1914 ve slohu českého kubismu.

22 km - Kovařovicova vila
Roh Rašínova nábř. a Vnislavovy ul., čp. 49. Příklad kubistické vily se zahradou, celek byl vybudován v letech 1912 – 13.

22 km - Podskalí
Podskalská celnice na Výtoni. Původně se zde vybíralo clo za dříví plavené po řece do Prahy. Pozdně gotická stavba z doby kolem r. 1500, později přestavěná. Bývalá celnice je jedinou stavbou, která zůstala po bývalém Podskalí. Tato osada existovala dávno před vznikem Nového Města.

22 km - Železniční most
Vznikl v letech 1900 – 01, ale před ním zde již stál most z roku 1871. Současný most je dvojkolejný o třech polích, příhradové, parabolické konstrukce. Rozpětí 69,9 metrů a šíře 8,1 metrů.

  POUŽITELNOST TRASY JAKO CYKLOSTEZKY

Součaný stav:
Trasu podél Botiče lze zhruba rozdělit na dvě části: „přírodní“ a „městskou“. Obě tyto části se liší nejen svým bezprostředním okolím, ale také kvalitou cest po kterých vedou.
„Přírodní“ úsek lze vymezit začátkem trasy, tedy Průhonicemi a 6,2 km, tedy Petrovicemi. Tento úsek trasy vede převážně po úzkých pěšinkách v těsném sousedství toku Botiče. V této části by bylo rozšiřování cest technicky obtížné a také na úkor přírodního rázu trasy.
„Městský“ úsek začíná v Petrovicích a končí až u Vltavy. V této části vede trasa převážně po asfaltových cestách, chodnících, případně po málo frekventovaných místních komunikacích a ulicích. V úseku Petrovice – Záběhlice vede souběžně s trasou podél Botiče CT číslo: 11.

Návrhy:
0 km – 6,2 km - Cesta podél Botiče v úseku od Průhonic, přes Dobrou Vodu až do Petrovic je místy značně vymleta, případně vyježděna.
4,9 km - Dobrá Voda – ocelový mostek, z obou stran chybí nájezd, je nutno sesedat z kola nebo brodit.
10,3 km - Ul. U břehu – Sjezd vlevo, není značení a cesta vede po pěšince vyšlapané v trávě, často bývá rozježděná.
Kozinovo náměstí – nejasné značení CS a špatný nájezd na chodník.
Záběhlické údolí – Práče. Chybí značení. Záběhlické údolí nabízí více možností na průjezd.
12,6 km – Upravit prudký sjezd k pěšince a pěšinku samotnou.
Průjezd zahrádkářskou kolonií. Při uzamčení brány je úsek od budovy ubytovny neprůjezdný.
13,7 km - Ul. U záběhlického zámku. Chybí značení a není přechod přes frekventovanou vozovku.
13,9 km - Sportovní areál Záběhlice. Objíždí se po vyšlapané pěšince. Asfaltovou silnici, která byla dlouho používána, oplotili a je součástí areálu.
14,7 km - Hamerský rybník. Zde končí jakékoliv značení.
Nákladové nádraží a jeho přemostění. Zde je možno k jízdě využít široké odstavné pruhy, mezi chodníkem a jízdním pruhem. Navíc levý chodník je málo frekventovaný a také zde by šla vybudovat CS navazující na CS v ul. U plynárny.
15,9 km – křižovatka ulic Chodovská a U plynárny. Komplikovaný nájezd na CS vedoucí po levém chodníku ul. U plynárny. Stačilo by využít levého chodníku (odstavného pruhu) v ul. Záběhlické, upravit přechod a semafory.
CS v ul. U plynárny – uprostřed jsou sloupy, často zde parkují auta.
18,1 km – Ulice Adamovská. Zde je krásná, ale neoznačená CS, která vlastně vede až k ulici Vršovické.
Vršovická ul. U fotbalového stadionu Bohemians. Konec CS po levém břehu Botiče. Kolize s automobilovou dopravou. Vyústění možné CS je na chodníku a není pokračování, přechod je daleko a chodníky poměrně frekventované.
Konec Havlíčkových sadů a podjezd pod železničním mostem na ulici Otakarovy. Krátký úsek je nutno jet v protisměru, případně po úzkém chodníku.
Křižovatka ul. Bělehradské a Křesomyslovy. Rušná křižovatka, logické pokračování je po pravém chodníku, který je velmi úzký a frekventovaný.
Zvážit možnost vytvoření cesty těsně podél Botiče v úseku od železničního mostu k ul. Bělehradské a dále od Bělehradské podél Českých vinařských závodů k ulici Závišově.
CS v ulici Na slupi vede v protisměru, sice po zvýšeném pásu, ale jen část. Zbytek CS vede na úrovni komunikace a je od ní oddělen pouze vodorovným značením. Dobudovat zvýšený pás po celé délce jízdy po ulici Na slupi.
Ulice Neklanova, jede se v protisměru, po obou stranách parkují automobily a ulice je poměrně úzká. Řešení tohoto stavu je však takřka nemožné. Osadit dopravní značky upozorňující automobilisty na obousměrný provoz cyklistů.