ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Přírodní parky

Přírodní parky

přírodní park - šárka-lysolaje

Mimo zvláště chráněná území definuje zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny také všeobecné podmínky ochrany pro některé útvary, přírodní objekty či úseky krajiny, přispívající k podpoře ekologické rovnováhy nebo mající významnou krajinotvornou funkci. Tyto lokality nebo i větší krajinné úseky jsou v praxi označovány jako obecně chráněná území a jsou jimi přírodní parky, významné krajinné prvky (VKP) a územní systémy ekologické stability (USES).

Na území hl.m. Prahy je v současné době vyhlášeno 12 přírodních parků 27 významných krajinných prvků (stav 12/2012).

 

 Přírodní parky v Praze - orientační mapa

 

 

 

Tisk 10.5.2005 | Jiří Stach | Přečteno: 337181 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru