ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Koncepční dokumenty

Koncepční dokumenty a aktivity města v oblasti odpadového hospodářství

Problematika odpadového hospodářství je obsažena v základních strategických a programových dokumentech hl.m. Prahy - ve Strategickém plánu hl.m. Prahy a v Programovém prohlášení Rady hl.m. Prahy pro volební období 2010-2014.

V současné době má hl. m. Praha platné 2 koncepční dokumenty vztahující se přímo k odpadovému hospodářství města.
Jedním z nich je krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (POH hl.m. Prahy), jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 21/2005, kterou se stanoví závazná část Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy s účinností od 1.1.2006 (podrobné informace, plné znění)

Dne 18. 12. 2012 byl usnesením Rady HMP č. 2274 schálen nový Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (jako původce odpadů - obce) (podrobné informace, plné znění), který nahradil původní POH hl. m. Prahy schválený usnesením Rady HMP č. 1600 ze dne 14.11.2006.


PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HL. M. PRAHY - původce odpadů

Nový POH hl. m. Prahy jako původce odpadů (nahrazující původní POH hl. m. Prahy jako původce odpadů schválený v listopadu 2006) byl schválen Radou hl. m. Prahy dne 18.12.2012 (viz usnesení Rady HMP č. 2274 ze dne 18.12.2012). více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HL. M. PRAHY - původce odpadů
11.01.2013  
 

POH původce odpadů (firmy)

Odkaz na metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí /OODP MŽP/ ke zpracování POH původce odpadu. více

POH původce odpadů (firmy)
8.02.2010  
 

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HL. M. PRAHY - krajský

Jedná se o krajský plán odpadového hospodářství, který stanoví základní pravidla pro nakládání s odpady na území kraje a je podkladem pro zpracování navazujících plánů odpadového hospodářství původců odpadů. více

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HL. M. PRAHY - krajský
6.08.2007  
 
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru