ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče > Po Praze podél potoků > Hovořili jsme s ...

Úvodní slovo RNDr. Miloše Gregara, radního hl.m. Prahy pro oblast životního prostředí, ke stránkám Po Praze podél potoků.

rndr. miloš gregar, radní hl.m. prahy pro oblat životního prostředí

Vážení přátelé - příznivci krásné přírody i historických památek, malebných přírodních zákoutí i starých mlýnů či technických unikátů a zajímavostí, turisté i cykloturisté, Pražané i návštěvníci našeho města!

Léto již nenávratně skončilo a je tu podzim, není však důvod truchlit - v každém ročním období přicházejí krásné dny, jako stvořené pro toulání přírodou, ať již pěšky či na kole.
Aby Vás tyto toulky ještě více obohacovaly, připravilo pro Vás hlavní město Praha na svých webových stránkách novou aplikaci pod názvem Po Praze podél potoků, která se, jak doufáme, stane vaším užitečným průvodcem i pomocníkem při toulkách pražskou přírodou – podél potoků.

Dovolte mi při příležitosti oficiálního zprovoznění těchto stránek pár poznámek na úvod.


Pokud se vysloví pojem potok, většině lidí se vybaví volná příroda a vesnická zástavba. Potoky však nedílně patří i k velkoměstu. Vždyť jen Prahou protéká více než 100 malých vodních toků. Pravda, většina jich teče skrytě pod zemí, ale zbývá ještě několik desítek potoků a říček, které vytvářejí jedinečné zelené koridory, jež pronikají mnohdy hluboko do centra Prahy.
Projekt s názvem "Po Praze podél 'potoků" mapuje dvacet osm nejzajímavějších pražských potoků a dvě řeky, Berounku a Vltavu. Cílem projektu je upozornit na méně známá zákoutí a místa v Praze, na nečekané přírodní scenérie a kulturní, technické či jiné zajímavosti, nacházející se v blízkosti pražských potoků a říček.

údolí radotínského potoka před rutickým mlýnem

na kopaninském potoce naleznete dokonce imalý vodopádKaždý vodní tok je samostatně popsán jako výlet po jeho březích a nejbližším okolí. Popis každého potoka se skládá především z vlastního popisu cesty, který je zohledněn pro pěší návštěvníky. Navazující části zahrnují vybrané zajímavosti a památky v okolí daného vodního toku a dále základní údaje o dotyčném vodním toku, praktické poznámky, komentáře a upozornění pro cyklisty.
Trasy podél pražských potoků je možné chápat nejen jako samostatné výletní cíle, ale také jako spojovací cesty  vedoucí převážně stranou velkoměstského ruchu. Další výhodou pražských potoků je možnost propojení jednotlivých tras hromadnou dopravou - trasy je tak možné navzájem spojit do okruhu.
V projektu popisujeme rovněž dva okruhy, určené především pro cyklisty: vnitřní a vnější okruh. Vnitřní okruh propojuje jednotlivé trasy podél potoků co nejvíce se stanicemi metra. Vnější okruh je pak jakýmsi obchvatem Prahy, který využívá tras podél potoků a stávajících cyklotras a cyklostezek.
Projekt "Po Praze podél potoků" vznikal v průběhu jara a léta roku 2005 na základě předchozích projektů a průzkumů v roce 2003. Je potěšením sledovat, jak se situace pražských potoků a jejich okolí zlepšuje. Mizí černé skládky, při revitalizaci potoků vznikají nové cestičky, cyklostezky a parky. Ještě donedávna neznámé potoky a jejich okolí jsou Pražany vyhledávány pro rekreaci, k procházkám či projížďkám na kole. Věřím, že projekt "Po Praze podél potoků" tento trend ještě podpoří.



Na závěr mi dovolte zmínit se ještě o dalších dvou aktivitách města a jiných organizací, které s těmito stránkami úzce souvisí a které jsou určeny právě Vám – příznivcům přírody a (cyklo)turistiky:
Již delší dobu můžete najít na adrese www.prazskestezky.cz stránky Pražské naučné stezky, kde je v současnosti popsáno 6 naučných stezek a další popisy jsou připravovány. A od letošního září jsou v provozu na webu hl.m. Prahy v nové úpravě stránky Praha cyklistická (www.praha-mesto.cz/cyklo), obsahující jak dynamickou mapu s cyklotrasami, tak i klaické popisy tras a řadu dalších užitečných informací.

 

Přeji vám spoustu krásných chvil i zážitků na trasách podél pražských potoků a těším se na veškeré vaše náměty i připomínky, které by mohly tyto stránky dále obohatit a rozšířit.

RNDr. Miloš Gregar,
radní hl.m Prahy pro oblast životního prostředí

 

Tisk 12.10.2005 | Jiří Stach | Přečteno: 103867 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru