ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Informační systém o ŽP > Publikace, aplikace

Ročenka Praha životní prostředí 2008 k dispozici

 Ročenka Praha životní prostředí 2008 - titulní strana Magistrát hl. m. Prahy vydal v listopadu 2009 další z řady publikací se souhrnnými informacemi o prostředí města - ročenku Praha Životní prostředí 2008. V pořadí již devatenáctá ročenka je vytvořena opět v rámci Informačního systému o životním prostředí v Praze.

Co v ročence nalezneme?

Publikace obsahuje nejen informace o složkách prostředí – ovzduší, voda, krajina a zeleň, odpady, hluk, ale řadu dalších souvisejících údajů o obyvatelstvu, dopravě, ekonomice, energetice, zdravotním stavu obyvatel apod. Čtenáři v ročence naleznou kromě množství zajímavých čísel dokládajících stav a vývoj prostředí také údaje o aktivitách a nástrojích uplatňovaných v péči o životní prostředí a udržitelný rozvoj Prahy. Ročenka je zpracována v upravené struktuře a jsou v ní zařazeny některé nové tematické kapitoly, např. o emisích skleníkových plynů, udržitelném využívání území a environmentálním managementu.

Letošní vydání zahrnuje jednak podrobnou verzi publikace (pouze v češtině a elektronické podobě /PDF, 45 Mbyte/, rozsah 330 stran), zkrácenou česko-anglickou verzi o délce 214 stran (v elektronické /PDF, 15 Mbyte/ i tištěné podobě) a leták - výběr údajů z ročenky v česko-anglickém provedení (v elektronické /PDF, 4 Mbyte/ i tištěné podobě).
Úvodní strana s přehledem všech součástí ročenky

Zájemci o tištěnou publikaci mohou do ročenky nahlédnout v Informačním středisku ÚRM, Praha 1, Jungmannova 35/29 a v Informačním středisku MHMP, Praha 1, Mariánské nám. 2.


Doposavad vydané ročenky
jsou k dispozici v elektronické verzi (v html, popř. PDF formátu) na těchto webových stránkách envis.praha-mesto.cz v sekci Ročenky Praha ŽP.


 

Tisk 15.12.2009 | Jiří Stach | Přečteno: 33687 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru