ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče

Revitalizace Kostoprdského rybníka

 Revitalizace Kostoprdského rybníka, ilustrační foto

Kostoprdský rybník patří k historickým pražským rybníkům - je zakreslen již na mapách z roku 1750 (PDF formát, 1,4 Mbyte). Rybník byl postaven na podmáčených loukách zhruba v polovině Čimického údolí. Dnešní podobu lesního rybníčku získal až ve 20. století, kdy území přestalo být hospodářsky využíváno a okolí rybníka zarostlo bujnou vegetací.
K pokusům o opravu rybníka došlo v 2. polovině 20. století, ovšem další desetiletí zanedbané údržby vedly k destrukci hráze a vypouštěcího zařízení. Díky provizorním opravám pak rybník fungoval spíše jako lesní tůň.
V současné době je rybník zanesen cca 800 m3 sedimentu, hráz rybníka je protržená a vypouštěcí zařízení zcela nefunkční.
Projekt celkové rekonstrukce rybníka vyplynul z požadavku ochrany přírody a vlastníka rybníku na zachování vodní plochy v čimickém údolí. Vychází z projektu obnovy a revitalizace pražských nádrží, na jehož základě jsou postupně opravovány vodní plochy v majetku hl. m. Prahy.

Revitalizace Kostoprdského rybníka, ilustrační foto  Revitalizace Kostoprdského rybníka, ilustrační foto

 

Odbahnění:

Z rybníka bude odvezeno cca 800 m3 sedimentu. Odbahnění bude probíhat v souladu s požadavky ochrany přírody a budou v rybníce zachovány břehové mokřadní partie na severním a východním břehu. Stejně bude v rybníce ponecháno tzv. mrtvé dřevo.

Oprava objektů:

Z hráze rybníka budou odstraněny nežádoucí dřeviny tak, aby mohla být provedena její oprava. Hráz bude dosypána do původního tvaru se sklony břehů 1:2 a na návodní straně bude opevněna kamennou dlažbou do štěrkopísku. Jako kámen bude použit křemitý porfýr, což je kámen podobný pískovci, který se v Praze na vodohospodářské stavby běžně používal. Stávající vypouštěcí zařízení bude zcela odstraněno a nainstaluje se nový požerák včetně nového odpadního potrubí.

Celkově dojde revitalizací k zachránění další zanikající vodní plochy v Praze a zajištění dobrého technického stavu rybníka i pro další generace. Díky nezbytnému vykácení stromů na hrázy dojde navíc k prosvětlení lokality, což přivítají zejména obojživelníci, kteří se v okolí rybníka vyskytují.


Charakteristiky původní a zrevitalizované nádrže

  Stávající kapacity Nové kapacity
Plocha hladiny 1 550 m2 1 760 m2
Z toho plocha mokřadu 350 m2 510 m2
Provozní objem vody v nádrži: 1 060 m3 2 110 m3
Průměrná mocnost sedimentu 0,50 m
Průměrná hloubka 0,68 m  1,18 m
Kóta provozní hladiny - nová  243,07 m n. m.

 


 Obrázek bez popisku  projekt Obnova a revitalizace pražských nádrží

 

Investor: Hlavní město Praha, Odbor ochrany prostředí MHMP
Zástupce investora: Ing. Jiří Karnecki (tel.: 236 005 817), Ing. Richard Polifka (tel.: 236 005 818)
PROJEKTANT: Ing. Milan Jícha
Dodavatel stavební části: Lesy hl.m. Prahy - Středisko vodní toky, Práčská 1885, Praha 10
Vedoucí střediska: Ing. Ondřej Palička
Stavby vedoucí: Vladimír Denis, Martin Vaněk
Doba realizace: březen 2011 – červen 2011


 

Tisk 17.3.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 61665 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru