ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče

NOVÉ RYBÁŘSKÉ REVÍRY ČRS Územního svazu města Prahy


Nové nádrže s režimem lovu ryb – rybářské revíry vzniklé převodem z rybochovných zařízení s účinností od soboty 30.4. 2011.

 

 ilustrační foto - Libocký rybník, pohled jižním směrem logo Českého rybářského svazu, Územního svazu města Prahy

 

401 008 ROKYTKA 1   

podrevír č. 9 - nádrž Slatina v  k.ú. Praha 10-Dubeč 
(GPS 50°4'15.355"N, 14°34'14.964"E)
8,8 ha Lov ryb povolen pouze z levého břehu v úseku od konce hráze až ke vtoku ( zaústění ) Hostavického potoka – označeno tabulemi. 
Lov přívlačí povolen od 16.6. do 31.12.
Do nádrže Slatina bylo 5.4.2011 vysazeno 900 ks kaprů obecných o celkové hmotnosti  1 500 kg.

 

401 012 ŠÁRECKÝ POTOK 1

podrevír č.2 - rybník Libocký

v k.ú. Praha 6-Liboc
 (GPS  50°5'23.391"N, 14°19'59.435"E)

2,7 ha
Lov ryb povolen pouze z hráze pod železniční tratí a dále z části levého břehu rybníka podél Litovického potoka – označeno tabulemi. V období od 15.6. do 31.8. je lov ryb povolen pouze v době od 04:00 do 10:00 a od 17:00 do 24:00.
Lov přívlačí je povolen od 1.9. do 31.12.
Do Libockého rybníka bylo 4.4.2011 vysazeno 900 ks kaprů obecných o celkové hmotnosti  1 500 kg.
podrevír č.3 - nádrž Jiviny

v k.ú. Praha 6-Ruzyně
(GPS  50°4'48.633"N, 14°18'3.912"E)

9,0 ha Lov ryb povolen pouze z levého břehu v úseku od konce hráze až k dešťové usazovací nádrži Dědina – označeno tabulemi. Lov přívlačí povolen od 16.6. do 31.12. Do nádrže Jiviny bylo dne 5.4.2011  ke stávající obsádce 4500 kg kapra a 200 kg štik dosazeno ještě 900 ks kaprů obecných o celkové hmotnosti  1 500 kg.

 

401 201 RYBNÍK JANKOVÁK 

Revír tvoří rybník Jankovák

v  k.ú. Milín
(GPS  49°38'56.127"N, 14°3'19.61"E)

4,8 ha Lov přívlačí povolen od 16.6. do 31.12. Krajským úřadem Středočeského kraje nám byla udělena výjimka ze zákazu lovu ryb pod ledem – období povoleného lovu ryb pod ledem a podmínky tohoto lovu budou aktuálně sdělovány na našich webových stránkách.

Do rybníka Jankovák bylo 6.4.2011 vysazeno 900 ks kaprů obecných o celkové hmotnosti 1500 kg.

 

Na všech výše uvedených nových podrevírech - nádrž Slatina, rybník Libocký, nádrž Jiviny včetně revíru rybníku Jankovák - bude lov ryb udicí zahájen ve stejnou dobu a to v sobotu  30.4. 2011  !!!

Na těchto vodách platí mimopstruhové povolenky celorepublikové, celosvazové a územní mimopstruhové povolenky ČRS Územního svazu města Prahy.
Lov ryb bude na všech těchto nádržích praktikován podle Rybářského řádu ČRS a Bližších podmínek výkonu rybářského práva ČRS Územního svazu města Prahy.Doplňující informace o zarybnění podrevírů pražských mimopstruhových rybářských revírů, kde byl lov ryb zahájen už v loňském roce:

Rokytka 1-Kyjský rybník - pohled k přítoku Rokytky


401 008 ROKYTKA 1

podrevír č. 1 - Kyjský rybník

v  k.ú. Praha 9-Kyje

17 ha

Do Kyjského rybníka bylo 4.4.2011 dosazeno 1200 ks kaprů obecných o celkové hmotnosti 2 000 kg.

podrevír č. 8 - rybník  Martiňák v  k.ú. Praha 9-Dolní Počernice 5 ha Do rybníka Martiňák bylo 11.4.2011 dosazeno 900 ks kaprů obecných o celkové hmotnosti 1 500 kg.

 

401 018  VLTAVA  6

podrevír č. 3 -  rybník  Labuť

v  k.ú. Praha 4-Krč

1,2 ha

Do rybníka Labuť bylo 4.4.2011 dosazeno 300 ks kaprů obecných o celkové hmotnosti  500 kg.

 


Tisk 21.4.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 68365 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru