ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče

Výsadby vrbových proutků dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus aneb s vrbou nejlépe k vodě.


Výsadby vrbových proutků dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus aneb s vrbou nejlépe k vodě


Základní článek Hnutí Brontosaurus, Klub přátel Lukova, společně se žáky základní školy Karla Čapka a dalšími dobrovolníky osázely 14. května 2011 části břehů rybníků Aloisov a Martiňák vrbovými proutky. Celkem došlo k vysazení cca 100 ks vrbových řízků. Cílem akce je zpevnění svahů, do budoucna vytvoření úkrytů pro ptactvo a jiné živočichy, zvýšení biodiverzity lokalit. Obě lokality se nacházejí v silně urbanizovaném prostředí, z tohoto důvodu je významné i zvýšení krajinářské hodnoty území a rekreační funkce provedením těchto výsadeb. 

Tímto by Odbor ochrany prostředí rád vyjádřil dík všem zúčastněným dětem i dospělým a do budoucna si přejme více obdobné spolupráce.

fotogalerie z akce:
Výsadby vrbových proutků dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus aneb s vrbou nejlépe k vodě   Výsadby vrbových proutků dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus aneb s vrbou nejlépe k vodě  Výsadby vrbových proutků dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus aneb s vrbou nejlépe k vodě

Výsadby vrbových proutků dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus aneb s vrbou nejlépe k vodě  Výsadby vrbových proutků dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus aneb s vrbou nejlépe k vodě  Výsadby vrbových proutků dobrovolníky z Hnutí Brontosaurus aneb s vrbou nejlépe k vodě

 

Tisk 3.6.2011 | Jiří Stach | Přečteno: 66977 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru