ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče

Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka v Ruzyni

Stávající stav

 Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka v Ruzyni, 2011, ilustrační foto
V 60. letech 20. století proběhlo v této oblasti masivní zaklenutí Šáreckého potoka pod Ruzyňskou věznicí, dále až k oboře Hvězda a dále k betonovému opevnění otevřených částí koryta od nádrže Jiviny ař po VD Džbán. Předmětem revitalizace je úprava Litovického potoka v úseku od mostu pod ulicí Drnovská po most před ruzyňskou věznicí v katastrálním území Ruzyně, Praha 6. Jedná se o přibližně 125 m vodní toku, který protéká mezi vedlejší komunikací a malým parkem (Staré náměstí). V současné době je koryto opevněno betonovými panely s příčným profilem tvaru pravidelného lichoběžníku se střelkou. Toto betonové zpevnění Šáreckého potoka zcela degradovalo tento významný pražský potok na stoku bez  života a estetické a ekologické funkce.


Projekt revitalizace

Projekt revitalizace navazuje na již realizovaný projekt otevření Litovicko-Šáreckého potoka u Obory Hvězda a řeší úpravu další části potoka v délce 125 m. Původní betonové opevnění bude v celé délce odstraněno a nově upravené koryto bude vymodelováno přírodě blízkým způsobem. Koryto bude ve dně a v březích stabilizováno rovnanými balvany, stejně jako je tomu u Obory Hvězda. V rámci propojení vodního toku s okolním parkem bude provedeno v horní části parku rozšíření koryta tak, aby vzniknul pozvolný přístup k vodě. U vody pak bude umístěno několik kamenů na posezení. Nově upravené koryto bude navíc osázeno mokřadními rostlinami. Celý projekt přispěje ke zpřírodnění celé lokality, propojení vodního prostředí s okolím a navrátí Litovicko-Šáreckému potoku v tomto úseku život.

Revitalizace Litovicko-Šáreckého potoka v Ruzyni, 2011, mapa realizace ilustrační

 


údržbu provádí:    Lesy hl. města Prahy, Středisko vodní toky
správce toku:    Hlavní město Praha, odbor ochrany prostředí
investor:    Hlavní město Praha, Magistrát hl. města Prahy, Odbor ochrany prostředí
Zástupce investora:    Ing. Jiří Karnecki   tel: 236 005 817
dodavatel:    Lesy hl. města Prahy, Středisko vodní toky
Zástupce dodavatele: Ing. Ondřej Palička
Stavbyvedoucí:    Vladimír Denis
REALIZACE:    srpen 2011 – prosinec 2011
Náklady:    4 mil. Kč

projekt Potoky pro život, logo

Tisk 1.2.2012 | Jiří Stach | Přečteno: 108596 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru