ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Odpady v Praze - informace pro občany > Novinky a pilotní projekty

Soutěž úřadů 2013/2014 - Věnuj mobil

 

Od 1.listopadu 2013 do 15.ledna 2014 probíhala soutěž "Věnuj mobil" ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy s neziskovou organizací ASEKOL s.r.o., která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení na území ČR.
V rámci tohoto projektu zaměstnanci Magistrátu hl. m. Prahy odevzdali celkem 130 použitých "starých" mobilních telefonů a jeden notebook. Všechny odevzdané mobily byly předány spol. ASEKOL. Tato společnost následně zajistí kontrolu a repasi těchto přístrojů. Vysloužilé přístroje poputují na recyklaci, funkční budou předány dětem z dětských domovů či pěstounských rodin.


Recyklace mobilních telefonůPřínos zpětného odběru a recyklace těchto mobilních telefonů pro životní prostředí:

Magistrát hlavního města Prahy 130 mobilních telefonů 
Úspora elektriské energie (MWh) 

   0,62

Úspora ropy (l) 

 38,04 

Úspora primárních surovin (kg) 

   7,37

Úspora vody (m3)

    3,04

Snížení produkce odpadu (kg) 

731,90 

Snížení produkce skleníkových plynů (kg CO2 ekv 

158,60 


Sběr, doprava, demontáž a následné využití frakcí zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu přírodních zdrojů.


Díky zpětnému odběru sta kusů mobilních telefonů dojde:

 • ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 122 kilogramů CO2 ekv.
  Stejné množství CO2 vyprodukuje automobil, který ujede čtyři jízdy mezi Prahou a Brnem.

 • ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 563 kilogramů.
  Stejné množství nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 140 domácností.
   
 • k úspoře energetických surovin; například se nemusí vytěžit 29,2 litru ropy.
  Stejné množství ropy se například spotřebuje k ujetí 417 km v osobním automobilu s běžnou spotřebou.
   
 • k úspoře 2 340 litrů pitné vody, čímž nevznikne stejné množství znečištěných odpadních vod.
  Stejné množství vody spotřebuje člověk na mytí zubů – dvakrát denně dvě minuty – za necelé dva měsíce.
   
 • ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není vyprodukováno 122 kilogramů CO2 ekv.
  Stejné množství CO2 vyprodukuje automobil, který ujede téměř čtyři jízdy mezi Prahou a Brnem.
Tisk 5.2.2014 | Miloš Cihelka | Přečteno: 61558 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru