ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Mapy a seznamy

Nakládání s odpadem v hl.m.Praze - mapy a seznamy

 

Stanoviště nádob na tříděný odpad (papír, plasty, sklo, nápojové kartony)

webhnízdo.jpg

odkaz na článek "Kam odložit různé druhy odpadu"

 • Dynamická mapa Prahy na stránkách Pražských služeb, a.s. s vyznačením stanovišť nádob na tříděný odpad (papír, plasty, sklo)


Kontejnery na objemný odpad (VOK)

webvok.jpg

odkaz na článek "Kam odložit různé druhy odpadu"

 • Místa a termíny přistavení kontejnerů na objemný odpad podle městských částí hl.m. Prahy

 

Sběrné dvory hl.m. Prahy a sběrné dvory městských částí

p9160396.jpg

odkaz na článek "Kam odložit různé druhy odpadu"

 • Dynamická mapa v rámci Portálu hl.m. Prahy s vyznačením sběrných dvorů na území hl.m. Prahy, kontaktními údaji a informacemi o provozní době a odebíraném odpadu
 • Přehledná mapka sběrných dvorů na území hl.m. Prahy (stav 2/2013)
 • Seznam sběrných dvorů na území hl.m. Prahy platný od března 2014 s kontaktními údaji a informacemi o provozní době a odebíraném odpadu (k nahlédnutí a ke stažení - soubor ve formátu MS-Word, vel. 89 Kb)Stabilní sběrny nebezpečného odpadu

sběrné místo no.jpg

odkaz na článek "Kam odložit různé druhy odpadu"

 • Dynamická mapa v rámci Portálu hl.m. Prahy s vyznačením stabilních sběren nebezpečného odpadu na území hl.m. Prahy, kontaktními údaji a informacemi o provozní době a odebíraném odpadu
 • Přehledná mapka stabilních sběren nebezpečného odpadu na území hl.m. Prahy (stav 2/2013)
 • Přehled kontaktních údajů, provozní doba a druh odevzdávaného odpadu

 

Mobilní sběr nebezpečného odpadu

auto pro mobilní svoz NO - Papkov, s.r.o.

 • Harmonogram míst a termínů mobilního sběru nebezpečného odpadu na stránkách společnosti Papkov, s.r.o.
 • Přehled míst a termínů mobilního sběru nebezpečného odpadu (rok 2014)Hlášení o produkci a nakládání s odpadem

hlášení

Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady

odpady.jpg

odkaz na článek "Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady"

 • Seznam oprávněných osob k nakládání s odpady dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (vyjma souhlasů po skončení doby platnosti, event. zrušených souhlasů)
 • Seznam oprávněných osob v ČR, které mohou nakládat s odpadem 16 01 04* - Autovraky
Tisk 10.3.2015 | Miloš Cihelka | Přečteno: 411607 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru