ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Ovzduší > Koncepční dokumenty

Základní koncepční dokumenty a aktivity města v oblasti ochrany ovzduší

Základním koncepčním dokumentem hl.m. Prahy v oblasti ochrany ovzduší je Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha (aktuálním je plán přijatý v listopadu 2010).
Pozn.: Dle nového zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, bude nadále aktualizace programů snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší zpracovávat Ministerstvo životního prostředí a vydávat formou opatření obecné povahy. V roce 2013 probíhá v gesci MŽP projekt „Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR“, v jehož rámci jsou zpracovávány aktualizace programů pro všechny zóny a aglomerace v rámci ČR.

Problematika ochrany ovzduší je dále obsažena v základních strategických a programových dokumentech hl.m. Prahy - ve Strategickém plánu hl.m. Prahy a Programovém prohlášení Rady hl.m. Prahy pro aktuální volební období (nyní 2010-2014).


 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru