ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Odpady > Koncepční dokumenty

Koncepční dokumenty a aktivity města v oblasti odpadového hospodářství

Problematika odpadového hospodářství je obsažena v základních strategických a programových dokumentech hl.m. Prahy - ve Strategickém plánu hl.m. Prahy a v Programovém prohlášení Rady hl.m. Prahy pro volební období 2010-2014.

V současné době má hl. m. Praha platné 2 koncepční dokumenty vztahující se přímo k odpadovému hospodářství města.
Jedním z nich je krajský Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (POH hl.m. Prahy), jehož závazná část byla vyhlášena obecně závaznou vyhláškou č. 21/2005, kterou se stanoví závazná část Plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy s účinností od 1.1.2006 (podrobné informace, plné znění)

Dne 18. 12. 2012 byl usnesením Rady HMP č. 2274 schálen nový Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy (jako původce odpadů - obce) (podrobné informace, plné znění), který nahradil původní POH hl. m. Prahy schválený usnesením Rady HMP č. 1600 ze dne 14.11.2006.


PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HL. M. PRAHY - původce odpadů

Nový POH hl. m. Prahy jako původce odpadů (nahrazující původní POH hl. m. Prahy jako původce odpadů schválený v listopadu 2006) byl schválen Radou hl. m. Prahy dne 18.12.2012 (viz usnesení Rady HMP č. 2274 ze dne 18.12.2012). více

11.01.2013  
 

POH původce odpadů (firmy)

Odkaz na metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí /OODP MŽP/ ke zpracování POH původce odpadu. více

8.02.2010  
 

PLÁN ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ HL. M. PRAHY - krajský

Jedná se o krajský plán odpadového hospodářství, který stanoví základní pravidla pro nakládání s odpady na území kraje a je podkladem pro zpracování navazujících plánů odpadového hospodářství původců odpadů. více

6.08.2007  
 
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru