ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Nástroje ochrany ŽP > Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Praze

středisko ekologické výchovy toulcův dvůr

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále jen EVVO) je systém, který vede k osvojení znalostí, dovedností a návyků, utváření hodnotové hierarchie a životního stylu potřebných k ochraně životního prostředí ve smyslu zajištění udržitelného rozvoje v místním i globálním měřítku. Klade důraz na přímý kontakt s přírodou a s praxí, komplexnost poznatků, využívání nejnovějších poznatků a místní specifika. EVVO je zaměřena na celou populaci, která je podle specifických cílů a prostředků dále dělena na hlavní cílové skupiny: pracovníky veřejné správy, děti a mládež, podnikatelský sektor a na širokou (laickou) veřejnost, které se pak dále dělí na cílové podskupiny dané cíli a prostředky působení. Zvláštní důraz je kladen na EVVO dětí a mládeže, neboť v raném věku se formují celoživotní postoje a návyky.

UPOZORNĚNÍ !!!

Stránky ENVIS již nejsou od září 2014 aktualizovány a slouží pouze pro archivní účely.
Aktualní informace o životním prostředí v Praze najdete na nových webových stránkách města - Portálu ŽP na adrese: http://portalzp.praha.eu.

V roce 2002 schválila Rada hl.m. Prahy svým usnesením č. 1741 ze dne 22.10. 2002 cíle a hlavní úkoly EVVO na území hl.m. Prahy (uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení) v návaznosti na Státní program EVVO v ČR. V návaznosti na platnou právní úpravu a celostátní koncepční dokumenty v této oblasti, uvedené usnesení Rady hl.m. Prahy a programové prohlášení Rady hl.m. Prahy na léta 2002 – 2006 proběhla příprava krajské koncepce EVVO v hl.m. PrazeRada HMP ji schválila svým usnesením č. 0121 ze dne 1.2. 2005 jako Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území hl.m. Prahy na roky 2005 – 2015. Koncepce by se měla stát základním strategickým dokumentem v této oblasti do r. 2015. V návaznosti na uvedené usnesení jsou zpracovávány akční plány na jednotlivé roky příp. delší období (Akční plán KK EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2007 více, Akční plán KK EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2008, Akční plán Krajské koncepce EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2009 - 2010 více, Akční plán KK EVVO kraje Hlavní město Praha na rok 2011 (více), aktuálním je Akční plán KK EVVO kraje Hlavní město Praha na období 2012-2013 (více). V roce 2007 byla obsazena funkce krajského koordinátora EVVO v Praze (kontaktní údaje) a zároveň jmenována Poradní skupina environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (PS EVVO) v hl. městě Praze (aktuální seznam členů, zápisy z jednání).


UPOZORNĚNÍ, TIPY!!! 

Ekologická stopa města, banner projektu

 Lesní mateřské školy, anotační obr

Lesní mateřské školy a lesní kluby pro děti v Praze
V průběhu posledních měsíců a v souvislosti s nedostatkem míst v klasických mateřských školách vzrostl zájem o alternativy a jiné možnosti jak zabezpečit vhodnou předškolní výchovu dětí v kolektivu vrstevníků. Rodiče mohou využít služeb různých Mateřských klubů, vznikají však také nové mateřské školy a zařízení školkového typu. Z hlediska environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jsou velkým přínosem pro pražské předškoláky a jejich rodiče mateřské školy s výrazným ekologickým zaměřením, tzv. Ekoškolky a také lesní mateřské školy. více


Aktuality

-

 

MEDování u Labutě

Přijďte ochutnat první prázdninový med z pražských lesů! Ve čtvrtek 10. července od 15 do 18 hod. na včelnici v Kunratickém lese u rybníka Labuť. více

MEDování u Labutě
1.07.2014  
 

Žáci pražských základních škol zkoumali mikroklima blízkého okolí

Dvaadvacet pražských základních škol uskutečnilo v tomto školním roce pilotní projekt MIKROKLIMA OKOLÍ ŠKOLY pocházející z dílny 01/71. ZO ČSOP Koniklec. více

Žáci pražských základních škol zkoumali mikroklima blízkého okolí
19.06.2014  
 

Středisko ekologické výchovy hl.m. Prahy Toulcův dvůr slaví Den Země a 20. narozeniny

Datum konání akce - sobota 26.4.2014, místo konání akce: Toulcův dvůr, MČ Praha 15. více

Středisko ekologické výchovy hl.m. Prahy Toulcův dvůr slaví Den Země a 20. narozeniny
25.04.2014  
 
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Textová verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru