ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Ovzduší

Ovzduší v Praze

ovzduší

Praha patří z hlediska znečištění ovzduší dlouhodobě mezi nejvíce zatížené oblasti v České republice (stručné informace, základní trendy). 
Stav ovzduší v Praze je přitom nepříznivě ovlivňován zejména automobilovou dopravou na území hlavního města, vliv stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší naopak dlouhodobě klesá.
Zdroje znečišťování ovzduší jsou evidovány v Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO). Ke sledování kvality ovzduší v Praze je provozována síť měřicích stanic (stanice ČHMÚ a dalších organizací). Zároveň od roku 1992 probíhá modelování kvality ovzduší.

Základním koncepčním dokumentem hl.m. Prahy v této oblasti je v roce 2010 schválený Integrovaný krajský program snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha.

UPOZORNĚNÍ !!!

Stránky ENVIS již nejsou od září 2014 aktualizovány a slouží pouze pro archivní účely.
Aktualní informace o životním prostředí v Praze najdete na nových webových stránkách města - Portálu ŽP na adrese: http://portalzp.praha.eu.


podrobné informace o kvalitě ovzduší na Portálu ČHMÚ

Aktuality, naše tipy:

Studie Posouzení  změny dopravní dopravní zátěže po zprovoznění jihozápadní části SOKP z hlediska vlivů na kvalitu ovzduší, Spořilovská ul., Praha 4 (text studie /PDF, 388 kbyte/, výkresová část /PDF, 6,8 Mbyte/)


 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru