ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Ovzduší > Orgány ochrany ovzduší

Orgány veřejné správy a organizace v jejich působnosti s působností na území hl.m. Prahy v oblasti ochrany ovzduší

Vybrané orgány státní správy působící na celostátní úrovni a organizace v jejich působnosti

 

Hlavní město Praha

Magistrát HMP:

Odbor životního prostředí
oddělení ochrany ovzduší
110 00 Praha 1 Jungmannova 35/29
kontaktní údaje oddělení

 

Volené orgány:

Výbor Iinfrastruktury a životního prostředí Zastupitelstva HMP, zprávy z výboru
Archiv zpráv z výboru ve volebním období 2010-2014: rok 2011 (koalice ODS+ČSSD), rok 2011-2013 (koalice ODS+TOP09)

Rada HMP – oblast ochrany ovzduší je v současné době svěřena do působnosti radního pro oblast ŹP Ing. Jiřího Nouzy, náměstka primátora
Kompetence

Komise Rady HMP:
-

 

Městské části HMP:

Městské části vykonávají některé přenesené působnosti obecního úřadu s rozšířenou působností a obecního úřadu přenesené vyhláškou hl. m. Prahy č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy
Kompetence MČ - podrobné informace na stránkách OŽP (v přípravě)
kontakty na pracoviště jednotlivých MČ (odbory ÚMČ) zabývající se problematikou životního prostředí

 

Česká inspekce životní prostředí
Oblastní inspektorát Praha, oddělení ochrany ovzduší
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6
Tel.: 233 066 111, Fax: 233 066 103
Hlášení havárií: 731 405 313
e-mail: public_ph@cizp.cz, podatelna@cizp.cz
ID datové schránky: 4dkdzty
http://www.cizp.cz

 

další subjekty

HS hl. m. Prahy se sídlem v Praze
Rytířská 12, p.s. 203, Praha 1, 110 01
tel. ú. 296 336 700, fax: 224 212 335
podatelna@hygpraha.cz
Datová schránka ID zpqai2i (IČO 71009256)
www.hygpraha.cz
kontaktní údaje poboček

 

Vybrané orgány státní správy působící na celostátní úrovni a organizace v jejich působnosti (v přípravě)

Tisk 20.4.2005 | Jiří Stach | Přečteno: 184089 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru