ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Příroda, krajina a zeleň > Pražské studánky

Vítejte na stránkách Pražské studánky

 

Pražské studánky

 

Pražské studánky - Vojtěška

 

Na území hl.m. Prahy se nachází celá řada studánek, přírodních vodních zdrojů, které patří mezi svědky dávného osídlování pražské krajiny. Lidé tehdy tyto vodní zdroje využívali pro sebe i pro svá hospodářská zvířata a podle toho se k nim i náležitě chovali a vážili si jich. V současnosti evidujeme na území města 127 studánek. Některé jsou v dobrém stavu, některé velmi zanedbané a čekají na opravu.
Na těchto stránkách se můžete seznámit s jednotlivými studánkami, zajímavostmi z jejich historie i současnosti, a kde to bude možné, najdete i podrobnější informace včetně orientačních rozborů vody.

kontakt pro vaše náměty a připomínky

Pozn.: Základní sada popisů byla připravena postupně během roků 2008-2009 a na začátku roku 2010. Během podzimu roku 2011 až jara 2012 proběhlo nové zmapování studánek v oblasti severovýchodu Prahy, na jehož základě jsou v současnosti aktualizovány popisy studánek z této oblasti.


[ Abecední seznam studánek (rejstřík) | Přehled studánek podle městských částí  | Mapa Prahy s vyznačením popsaných studánek ]

Aktuálně:

- aktualizované popisy studánek, září-říjen 2012: Bendovka, Pod Čimicemi, Prdlavá, V Bohnickém údolí, V Černé rokli, Libeňka, Okrouhlík, Střížkovská, Pekařka, Na pramenech, Ctěnická a Dolní studánka


Jak se v Praze pečuje o studánky ...

Většina pražských studánek není pravidelně udržována. Mnoho jich také již neslouží svému původnímu účelu, tedy jako zdroj vody, po celá desetiletí, nikdo je neopravuje a to se odráží v jejich často žalostném stavu. Situace se však postupně lepší. Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství MHMP obnovuje studánky především v pražských zvláště chráněných územích, o některé pečují různá občanská sdružení, o jiné  bez nároku na odměnu někteří z místních obyvatel. Ovšem řada studánek je také na soukromých pozemcích, tam záleží především na majitelích jak budou o studánku pečovat.

 

Co jste možná nevěděli o pražských studánkách ...

 • Praha je sice i dnes na studánky a prameny velmi bohatá, přesto jich v uplynulém století možná polovina zanikla.
 • Mnohem více studánek je ve východní části Prahy než v její části západní.
 • Asi nejznámější z pražských studánek je břevnovská Vojtěška, ke které se váže pověst o založení Břevnovského kláštera.
 • Některé z Pražských studánek jsou v lidové tradici považovány za léčivé – studánce v Lysolajském údolí se přímo říká Zázračná.
 • Mariánský pramen v Chuchli napájel v 18. a 19. stol. malé lázně. V jeho vodě je tolik rozpuštěných minerálů, že z nich vysrážený travertin tvoří již několik desítek metrů pod pramenem mohutnou hráz.
 • Největší koncentraci studánek nalezneme  v okolí Zbraslavi. Dále pak v Kunratickém lese, v Modřanské rokli, v okolí Vinoře, v Zadní Kopanině, v Divoké Šárce…
 • Je pravděpodobné, že některé z dodnes zachovaných pramenů sloužily jako pitné zdroje již obyvatelům prehistorických hradišť. V této souvislosti se nejčastěji uvádí dnešní studánka Na Troníčku.
 • Studánka Pod Vidoulí je zcela nenápadná stavbička, přesto jde o významnou (chráněnou) technickou památku.
 • Zajímavým fenoménem jsou tzv. vodovodní štoly. Najdeme je mimo jiné na Petříně, ve Střešovicích či v oboře Hvězda.
 • Před zavedením centrálního pražského vodovodu byla nejedna studánka významným zdrojem vody pro okolní obyvatele, později i pro první obecní vodovody.
 • O řadu pražských studánek se starají různá občanská sdružení, o jiné bez nároku na jakoukoliv odměnu či slávu někteří z místních obyvatel.
Tisk 7.11.2007 | Jiří Stach | Přečteno: 324884 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru