WEB PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
PRAGUE CITY HALL

Ročenka – zpráva o stavu životního prostředí
Yearbook – report on state of the environment


Sada souborů ve formátu PDF
Set of files in the PDF format

  Praha životní prostředí 2008 | Prague Environment 2008

Česko-anglická verze, 214 stran | Czech-English version, 214 pages

  Praha životní prostředí 2008

Podrobná verze publikace v češtině, 330 stran (Detailed version in Czech only)

  Leták | Leaflet

Výběr údajů z ročenky (CZ+EN) | Selected information from the Yearbook (CZ+EN)

****************************************************************************

Ročenka PRAHA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2008 je již devatenáctá v řadě publikací vydávaných jako výstup Informačního systému o životním prostředí v Praze (IOŽIP). Cílem tohoto periodika je pravidelně podávat souhrnnou informaci o stavu a vývoji životního prostředí, aktivitách a nástrojích péče o prostředí ve městě. Praha dlouhodobě usiluje o koncepční přístup k řešení otázek kvality prostředí a o otevřený dialog s občany. Tato ročenka přináší souhrn nezbytných informací pro vedení města, odborníky i veřejnost.

Yearbook PRAGUE ENVIRONMENT 2008 is already the nineteenth book in the series of publications that have been issued as the output of the Prague Environmental Information System (IOŽIP). Objective of this periodic publication is to provide comprehensive information on the state and development of the environment, activities and tools of the City environmental management. The City of Prague has been for a long time striving for the conceptual approach addressing environment quality issues and for open dialog with citizens as well. This Yearbook provides the summary of inevitable information for the City management, professionals, as well as the public.

****************************************************************************

Další informace: http://envis.praha-mesto.cz
Additional information: http://envis.prague-city.cz

Informační systém o životním prostředí v Praze (IOŽIP)
Prague Environmental Information System (IOŽIP)

OBÁLKA PŘEDNÍ
 

© Magistrát hlavního města Prahy | Prague City Hall
Listopad 2009 | November 2009