ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče > Po Praze podél potoků

Podrobné informace o jednotlivých trasách

mapka_www_ppp3.jpg po praze podél potoků - logo

Aktuální seznam tras:

1.Vltava (aktualizace popisu 8/2009)
2. Berounka (aktualizace popisu 7/2009)

Levý břeh Vltavy
3.  Lipanský potok (aktualizace popisu 7/2009)
4.  Radotínský potok (aktualizace popisu 9/2009)
5.  Vrutice (aktualizace popisu 8/2009)
6.  Lázeňský potok (aktualizace popisu 8/2009)
7.  Dalejský potok (aktualizace popisu 8/2009)
8.  Prokopský potok (aktualizace popisu 8/2009)
9.  Motolský potok (aktualizace popisu 8/2009)
10. Litovický potok (aktualizace popisu 9/2009)
11. Šárecký potok (aktualizace popisu 8/2009)
12. Krutecký potok (aktualizace popisu 8/2009)
13. Kopaninský potok (aktualizace popisu 8/2009)
14. Únětický potok (aktualizace popisu 8/2009)


Trasy nově připojené v roce 2009:

(popisy k 9/2009)

Brusnice
Cibulka
Lysolajský potok

Pravý břeh Vltavy
15. Břežanský potok (aktualizace popisu 7/2009)
16. Cholupický potok (aktualizace popisu 8/2009)
17. Libušský potok (aktualizace popisu 8/2009)
18. Lhotecký potok (aktualizace popisu 8/2009)
19. Zátišský potok (aktualizace popisu 8/2009)
20. Kunratický potok (aktualizace popisu 7/2009)
21. Pitkovický potok (aktualizace popisu 8/2009)
22. Botič (aktualizace popisu 7/2009)
23. Říčanský potok (aktualizace popisu 8/2009)
24. Rokytka (aktualizace popisu 7/2009)
25. Běchovický potok (aktualizace popisu 8/2009)
26. Blatovský potok (aktualizace popisu 8/2009)
27. Vinořský potok (aktualizace popisu 9/2009)
28. Červenomlýnský potok (aktualizace popisu 9/2009)
29. Bohnický potok (aktualizace popisu 8/2009)
30. Čimický potok (aktualizace popisu 8/2009)
31. Drahanský potok (aktualizace popisu 8/2009)

Trasy nově připojené v roce 2009:
(popisy k 9/2009)

Hostavický potok
potok Chvalka
Košíkovský potok
Milíčovský potok
Svépravický potok

Tisk 29.9.2005 | Jiří Stach | Přečteno: 93450 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru