ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > Voda > Drobné vodní toky, vodní díla a vodoteče > Po Praze podél potoků

Kontakty

titulek - po praze podél potoků

 

Prosíme, obracejte se na centrální e-mail podelpotoku@cityofprague.cz

 

Vaše podněty, připomínky a dotazy budou distribuovány na příslušné pracovníky zodpovědné za konkrétní oblast. Jako příklad Vašich zpráv pro nás uveďme:

  • obecné podněty či náměty, připomínky, dotazy;
  • hlášení závad a problémů na trasách (poruchy povrchu, chybějící či poškozené značení, poškozené můstky, lávky, lavičky apod.);
  • náměty a připomínky k popisům jednotlivých tras.

 

Web Po Praze podél potoků

Připomínky ke zpracování a funkčnosti těchto webových stránek:
Ing. Jiří Stach
Magistrát hl.m. Prahy, odbor rozvoje veřejného prostoru
tel.: 23600 3243
e-mail: jiri.stach@praha.eu

dynamická mapa
Ing. Lukáš Lebr
Útvar rozvoje hl.m. Prahy
tel. 23600 5681
e.mail: lebr@urm.mepnet.cz

 

Správa vodních toků v Praze

Větší část pražských potoků je ve správě hlavního města Prahy (Odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP, oddělení péče o zeleň), ve správě města je také 37 rybníků, 34 retenčních nádrží a suchých poldrů, vodní nádrže Džbán, Hostivařská přehrada a nádrž Jiviny. Provoz a údržbu vodních toků zabezpečují pro hlavní město převážně Lesy hl.m. Prahy - středisko vodních toků, které jsou zároveň správcem některých vodních děl na území Prahy.

KONTAKTY na Odbor rozvoje veřejného prostoru MHMP, oddělení péče o zeleň (Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1):
Ing. Luboš Petrák, 236 005 823, e-mail. lubos.petrak@praha.eu, stanoviska správce toku, stanoviska zástupce vlastníka nádrží v majetku hl. m. Prahy, stanoviska zástupce vlastníka vybraných pozemků v majetku hl. m. Prahy
Ing. Jiří Karnecki, 236 005 817, e-mail: jiri.karnecki@praha.eu, správa vodních toků oblast ZÁPAD ( povodí Šáreckého p., Motolského p., Dalejského p., Brusnice, Radotínského p., a Lipanského p.), zástupce hl. m. Prahy jako investora vodohospodářských staveb na vodních tocích a nádržích
Ing. Richard Polifka, 236 005 818, e-mail: richard.polifka@praha.eu, správa vodních toků oblast JIH (povodí Botiče, Kunratického p., Libuňského p., Cholupického p., Komořanského p.), zástupce hl. m. Prahy jako investora vodohospodářských staveb na vodních tocích a nádržích
Ing. Martina Buchtíková, 236 005 810, e-mail: martina.buchtikova@praha.eu, správa vodních toků oblast SEVER (povodí Bohnického p., Čimického p., Drahaňského p., Rokytky), garant monitoringu kvality vody

Lesy hl. m. Prahy, Středisko vodní toky - POHOTOVOST: 777 719 009, tel. 272 081 800 (ústředna), e-mail: info@lesy-praha.cz

kontakty ve formátu MS-word (vel. 39 kbyte)

Tisk 29.9.2005 | Jiří Stach | Přečteno: 78318 x
 
 
Powered by PubliX  |   Kontaktujte nás  |  Grafická verze  |   Mapa serveru  |  Prohlášení o přístupnosti  |  Tisk  |  E-mail  |  RSS
Nahoru